ལྷ་སའི་ནང་འདི་ལོའི་ས་ག་ཟླ་བའི་སྐབས་དམ་དྲག་ཆེན་པོ་བྱེད་པ།

2017-06-02
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
༢༠༡༣།༡༢།༢༦།དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་སྐབས་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པ།
༢༠༡༣།༡༢།༢༦།དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་སྐབས་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པ།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་གནས།

༄༅། །ཐེངས་འདིའི་བུད་མེད་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལེ་ཚན་ནང་། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ནང་འདི་ལོའི་ས་ག་ཟླ་བའི་དུས་ཚིགས་སུ་དམ་དྲག་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་དབྱངས་སྒྲོལ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

Yangdon.jpg

 

 

གསར་འགོད་པ་དབྱངས་སྒྲོལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།