བོད་མདོ་སྨད་ཨ་སྐྱོང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་༢འཛིན་བཟུང༌བྱས་ཡོད་པ།

2013-12-16
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་སྐྱོང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་༢འཛིན་བཟུང༌།
ཨ་སྐྱོང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་༢འཛིན་བཟུང༌།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་།

༄༅༎བོད་མདོ་སྨད་མགོ་ལོག་པདྨ་རྫོང་གི་ཇོ་ནང་ཨ་སྐྱོང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་འཛིན་བཟུང་དང༌། ཉེ་སྔོན་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གཅར་རྡུང་བཏང་བའི་མཁན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཞུ་བ་འཛིན་བཟུང་བྱ་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར། ༢༠༡༣ ཟླ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ ཉིན། བོད་ནས་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་སུ་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་འདུག། སྒྲ་ལྡན་གསར་འགྱུར།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།