རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་དོན་མེད་འཛིན་བཟུང་དང་རྡུང་རྡེག་བཏང་ཡོད་པ།

2016-04-29
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་དཀར་མཛེས་དཔལ་ཡུལ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་དོན་མེད་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་རྡུང་རྡེག་བཏང་རྗེས་གློད་བཀྲོལ་བཏང་ཡོད་པ།
རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་དཀར་མཛེས་དཔལ་ཡུལ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་དོན་མེད་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་རྡུང་རྡེག་བཏང་རྗེས་གློད་བཀྲོལ་བཏང་ཡོད་པ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌། ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།

༄༅། །རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་དཀར་མཛེས་དཔལ་ཡུལ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་འཛིན་བཟུང་གིས་ཉིན་གྲངས་བཅུའི་རིང་བཀག་འགོག་བྱས་ཏེ་རྡུང་རྡེག་བཏང་རྗེས་གློད་བཀྲོལ་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར། ཞིབ་ཕྲ་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།