ཐེ་ཝན་ནང་བོད་དོན་སྐོར་གྱི་དཔེ་དེབ་ཁྱབ་བསྒྲགས།

2021.06.22
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
ཐེ་ཝན་ནང་བོད་དོན་སྐོར་གྱི་དཔེ་དེབ་ཁྱབ་བསྒྲགས། གཅོད་པ་ཐར་ལགས་ཀྱིས་ཐེ་ཝན་གྱི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་ཞིག་ལ་སྒེར་གྱིས་བསྒྲགས་གླ་སྤྲད་ནས་བོད་དོན་གྱི་དཔེ་དེབ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་དུ་བཅུགས་པ།
ཨེ་མེ་ཛོན།

ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་ན་ཡོད་པའི་བ་ཡེ་མ་ཁྱེ་གཅོད་པ་ཐར་ལགས་ཀྱིས་ཐེ་ཝན་གྱི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་ཞིག་ལ་ཁོང་མི་སྒེར་གྱིས་བསྒྲགས་གླ་སྤྲད་ནས་བོད་དོན་སྐོར་གྱི་དཔེ་དེབ་ཅིག་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་དུ་བཅུགས་ཡོད་པའི་སྐོར་སྟག་ལྷ་རྒྱལ་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་རྒྱང་སྲིང་བྱས་པར་ཉན་རོགས་གནོངས།།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎