ཨ་རིའི་ནང་ཕྱི་མི་གནས་སྤོའི་ཁྲིམས་གཞི།

2020-05-14
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཐོན་རྗེས་ཨ་རིའི་ནང་ཕྱི་མི་གནས་སྤོའི་ཁྲིམས་གཞིའི་གནས་སྟངས།
ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཐོན་རྗེས་ཨ་རིའི་ནང་ཕྱི་མི་གནས་སྤོའི་ཁྲིམས་གཞིའི་གནས་སྟངས།
ཕལི་ཀར།

༄༅།།ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་འཛམ་གླིང་ནང་རྒྱ་ནག་གི་ཝུ་ཧཱན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཐོན་པའི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཐོན་རྗེས་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ནང་ཕྱི་མི་ཁྲིམས་གཞིའི་གནས་སྟངས་ཐོག་འགྱུར་བ་ཇི་ཕྱིན་སྐོར་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་ཁྲིམས་རྩོད་པ་བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ་ལགས་སུ་གནས་འདྲི་ཞུས་པར་གསན་རོགས།།

གསར་འགོད་པ་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།