ལྷོ་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་དབར་འགྲིག་འཇགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་བཞིན་པ།

2018-05-03
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
༢༠༡༨།༤།༢༩། ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་སྲིད་འཛིན་མུན་ཇེའི་དང་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་དབུ་ཁྲིད་ཀིམ་ཇོང་ཨུན་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༢༠༡༨།༤།༢༩། ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་སྲིད་འཛིན་མུན་ཇེའི་དང་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་དབུ་ཁྲིད་ཀིམ་ཇོང་ཨུན་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
ཨེ་པི།

༄༅། །བོད་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་བབས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་། ལྷོ་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་དབར་འགྲིག་འཇགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་བཞིན་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་སྐོར། ཨ་རིར་གཏན་བཞུཌ་སྤྱི་ཟུར་ནོར་བུ་དར་རྒྱལ་ལཌ་དང་། བློ་བཟང་བཟང་ཤྭསྟྭི་རི་ལཌ་རྣམ་གཉིས་དང་ལས་རིམ་གཙོ་སྐྱོང་བ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ་ལཌ་དབར་གླེང་མོལ་གནང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་ཞུ༎
གསར་འགོད་པ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།