འབྲུག་ནང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་བསྡུ།

2018-08-22
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་འོས་བསྡུའི་ལམ་ལུགས་ངོ་སྤྲོད།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་འོས་བསྡུའི་ལམ་ལུགས་ངོ་སྤྲོད།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་།འབྲུག་ཡུལ་ནང་རིང་མིན་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་བསྡུ་བྱེད་འཆར་ཡོད་པ་དང་འོས་བསྡུའི་ལམ་ལུགས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།