གྷུ་གྷལ་དྲ་ཚིགས་མཁེ་གཉེས་ལས་ཁང་གི་ཞིབ་བཤེས་མཉེན་ཆས་ཀྱི་ལས་གཞི།

2019-06-19
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མཉམ་ལས་ཐོག་(Dragonfly) ཞེས་པའི་ཞིབ་བཤེར་གྱི་མཉེན་ཆས་འཕྲུལ་རིགས་ཀྱི་ལས་གཞི་དེ་བསྐྱར་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མེད་གསུངས་བ།
རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མཉམ་ལས་ཐོག་(Dragonfly) ཞེས་པའི་ཞིབ་བཤེར་གྱི་མཉེན་ཆས་འཕྲུལ་རིགས་ཀྱི་ལས་གཞི་དེ་བསྐྱར་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མེད་གསུངས་བ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་གྷུ་གྷལ་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ Sundar Pichai ཡིས་གྷུ་གྷལ་(Google)དྲ་ཚིགས་མཁེ་གཉེར་ལས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མཉམ་ལས་ཐོག་(Dragonfly) ཞེས་པའི་ཞིབ་བཤེར་གྱི་མཉེན་ཆས་འཕྲུལ་རིགས་ཀྱི་ལས་གཞི་དེ་བསྐྱར་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མེད་གསུངས་འདུག་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཕྱོག་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

གསར་འགོད་པ་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།