དཀྱིལ་ཤར་ཨེ་ཤེ་ཡའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་ཇུ་རེ་སི་ལམ་གྲོང་ཁྱེར།

2017-12-15
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ནས་ཇུ་རེ་སི་ལམ་དེ་བཞིན་ཨིཛ་རེལ་གྱི་རྒྱལ་སར་ངོས་འཛིན་གནང་བར་མི་འདོད་པའི་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།
ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ནས་ཇུ་རེ་སི་ལམ་དེ་བཞིན་ཨིཛ་རེལ་གྱི་རྒྱལ་སར་ངོས་འཛིན་གནང་བར་མི་འདོད་པའི་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

དེ་རིང་གི་ང་ཚོའི་འཛམ་གླིང་ནང་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་མི་སྣ་དང་ས་གནས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་འཛམ་གླིང་ནང་གྲོང་ཁྱེར་རྙིང་ཤོས་གྲས་དཀྱིལ་ཤར་ཨེ་ཤེ་ཡའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་ཇུ་རེ་སི་ལམ་ Jerusalem གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གནས་ལུགས་སྐོར་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཤིག་འདི་གའི་ལས་བྱེད་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།