ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཁེ་ནེ་ཌིའི་ངོ་སྤྲོད།

2013-11-19
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

༄༅༎དེ་རིང་གི་འཛམ་གླིང་ནང་གི་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་མི་སྣ་དང་ས་གནས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་ཨ མེ་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་པ་ཇོའོན་ཨེཕ་ཁེ་ནེ་ཌི་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ཞིག་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།