གཙོ་འཛིན་ལི་རྦིས་ལིའུ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་ལ་འཚམས་འདྲི་གནང་བ།

2019-02-05
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལི་རྦིས་ལིའུ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་འཚམས་འདྲིའི་གསུང་འཕྲིན་གནང་བ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལི་རྦིས་ལིའུ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་འཚམས་འདྲིའི་གསུང་འཕྲིན་གནང་བ།
Photo: RFA

༄༅༎བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༦རབ་གནས་ས་ཕག་ལོའི་ལོ་སར་ཚེས་གཅིག་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ལོའི་སྤྱི་ཟླ་༢པའི་ཚེས་༥་རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་ལི་རྦིས་ལིའུ་ལགས་ནས་ང་ཚོའི་ལས་རིམ་གསན་གཟིགས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་བོད་ཀྱི་ལོ་སར་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་འཚམས་འདྲིའི་གསུང་འཕྲིན་གནང་ཡོད་པ༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།