ཨ་མི་རི་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་དབར་ཉེན་ཚབས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་ལམ་གྱི་ཁ་ཕྱོཌ།

2020-08-06
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་མི་རི་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་དབར་ཉེན་ཚབས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་ལམ་གྱི་ཁ་ཕྱོཌ་སྐོར་གླེང་བ།
ཨ་མི་རི་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་དབར་ཉེན་ཚབས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་ལམ་གྱི་ཁ་ཕྱོཌ་སྐོར་གླེང་བ།
པར་ཚགས།

༄༅།།བོད་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་བབ་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་ཨ་མི་རི་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་དབར་ཉེན་ཚབས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་ལམ་གྱི་ཁ་ཕྱོཌ་དང་འབྲེལ་ཡོད་བོད་དོན་སྐོར་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ཉམས་ཞི་བ་དང་སྤྱི་ཟུར་བློ་བཟང་ཤྭསྟི་རི་ལཌ་དང་བོད་རྒྱའི་འབྲེལ་ལམ་ཉམས་ཞིབ་པ་བསྟན་འཛིན་ཐོས་བསམ་ལཌ་གཉིས་དང་ལས་རིམ་གཙོ་སྐྱོང་བ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ་ལཌ་དབར་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་ཞུས་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནང་།།

གསར་འགོད་པ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།