རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་སྙན་ཐོ།

2014-04-30
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་དེ་བཞིན་དམིགས་བསལ་བློ་འཚབ་བྱ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་འཇོག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན།
རྒྱ་ནག་དེ་བཞིན་དམིགས་བསལ་བློ་འཚབ་བྱ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་འཇོག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན།
ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་རྟོག་ཞིབ།

༄༅༎ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་རྟོག་ཞིབ་གནང་མཁན་ཚོགས་ཆུང་གིས་༢༠༡༤ལོའི་སྙན་ཐོ་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་ནང་རྒྱ་ནག་དེ་བཞིན་དམིགས་བསལ་བློ་འཚབ་བྱ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་མུ་མཐུད་འཇོག་དགོས་ལུགས་གསལ་བཏོན་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་རིག་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།