Quốc Hội California thông qua nghị quyết “Tuần lễ Tưởng niệm Tháng 4 Đen”

Quốc Hội California vừa thông qua Nghị Quyết SCR 29 do Thượng Nghị Sĩ Lou Correa và 15 đồng tác giả đệ trình về Tuần Lễ Tưởng Niệm Tháng 4 Đen, từ ngày 23 đến ngày 30-04-2010, tại tiểu bang California.
Việt Long, phóng viên RFA
2010-04-20
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Dân biểu Trần Thái Văn.
Dân biểu Trần Thái Văn.
Photo courtesy of VanTranforcongress.com

Xem toàn trang