Anonymous says:
28/03/2012 14:03

csvn muom giam ai cung duoc cu goi la chong nha nuoc la nhot thoi dau co theo luat quoc te can dua csvn vao danh sach cpc ngay

Anonymous says:
01/04/2012 18:22

nen dua cpcsvn vao lai danh sach cpc va my dung giao thuong voi viet nam chung mot nam thoi la cpcsvn gio tay dau hang ngay

Anonymous says:
28/03/2012 14:13

da dao dang cong san viet nam

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang