ကိုးကန္ႛတုိက္ပၾဲနဲႛ တုိင္းရင္းသားေတၾရဲႛ အနာဂတ္

ကိုးကန္ႛတုိက္ပၾဲအ႓ပီး လက္ရႀိ တရုတ္ဴမန္မာနယ္စပ္က အေဴခအေနနဲႛ တုိင္းရင္းသားေတၾရဲႛ အနာဂတ္ေရးရာေတၾကို ဦးခင္ေမာင္စိုး စီစဥ္တင္ဆက္တဲ့ တနဂႆေႎၾေဆၾးေႎၾးပၾဲ စကားဝုိင္းမႀာ နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
2009-09-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကိုးကန္ႛအဖၾဲႚ ဥကၠႉ ဦးဖုန္ကဵားရႀင္ (ဝဲ) ႎႀင့္ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ ထိုအခဵိန္က  အတၾင္းေရးမႀႃး (၁) ဴဖစ္ေသာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ခင္ႌၾန္ႛ (ယာ) တိုႛ၏ ယခင္ မႀတ္တမ္း ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: MNDAA Calendar)
ကိုးကန္ႛအဖၾဲႚ ဥကၠႉ ဦးဖုန္ကဵားရႀင္ (ဝဲ) ႎႀင့္ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ ထိုအခဵိန္က အတၾင္းေရးမႀႃး (၁) ဴဖစ္ေသာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ခင္ႌၾန္ႛ (ယာ) တိုႛ၏ ယခင္ မႀတ္တမ္း ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: MNDAA Calendar)
(Photo: MNDAA Calendar)
ဒီစကားဝုိင္းမႀာ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးထားသူေတၾကေတာ့ ပအုိးဝ္ဴပည္သူႛလၾတ္ေဴမာက္ေရးအဖၾဲႛ ဥကၠႉ ဦးခၾန္ဥကၠာ၊ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးခၾန္ဴမင့္ထၾန္း၊ ကရင္နီအမဵႂိးသား တုိးတက္ေရးပၝတီ ဗဟုိစည္းရံုးေရးမႀႃး ဦးရီမၾန္ထူးနဲႛ ဴမန္မာ့ ႎုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး ေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာ တုိႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။
တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔