ရန္ကုုန္တုုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္အတြင္း စြမ္းေဆာင္မႈေတြအေၾကာင္း

2017-12-16
အီးေမးလ္
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ "ရန္ကုုန္တုုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ၂၀၁၇ ခုုနွစ္အတြင္း စြမ္းေဆာင္မႈေတြအေၾကာင္း" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္တိုင္ေဆြးေႏြးၾကမယ့္သူေတြက ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏိုင္ဦး နဲ႔ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာ တိုု႔ျဖစ္ပါတယ္။

ပါ၀င္ ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးလိုသူေတြအေနနဲ႔ ဖုုန္းနံပါတ္ ၀၉ ၄၅၃၆၄၄၀၂၅ နဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆၄၄၀၂၆ တိုု႔ကိုု ဆက္သြယ္နိုုင္ပါတယ္။ ေဖ့စ္ဘြတ္မွာလည္း မိမိတို႔ေဆြးေႏြးလိုတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ ေမးခြန္းေတြကိုု ခ်န္ထားလို႔ရပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔