བོད་ནང་རང་བཙན་སྐོར་བཤད་ན་འཛིན་བཟུང་བྱེད་པ།

2013-10-17
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་ནང་དྲ་རྒྱ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་འདྲ་པར།
རྒྱ་ནག་ནང་དྲ་རྒྱ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་འདྲ་པར།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎བོད་ནང་དུ་དྲ་ལམ་སོགས་སུ་བོད་རང་བཙན་གྱི་སྐད་ཆ་བཤད་པར་དམིགས་བསལ་དམ་དྲག་འཛིན་བཟུང་བྱེད་བཞིན་པ་དང་། དབུ་མའི་ལམ་དང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་བཅས་ལ་ཅུང་ཟད་གུ་ཡངས་ཡོད་པའི་སྐོར། ཉེ་ཆར་བོད་ནས་ཕེབས་པའི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་དབྱངས་ལགས་ཀྱིས་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བློ་བེ་ལགས་སུ་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བར་གསན་རོགས༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།