རྒྱ་ནག་ཉེན་རྟོག་པས་གྲྭ་ཤག་སྔོག་བཤེར་བྱས་པ།

རྒྱ་ནག་ཉེན་རྟོག་པས་བོད་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་བོ་དགོན་པའི་ནང་གྲྭ་ཤག་སྔོག་བཤེར་བྱས་ནས་གྲྭ་བ་ཞིག་གི་སྒོར་མོ་ཁྲི་གཉིས་ལྷག་ཙམ་ཁྱེར་ཡོད་པ་རེད།
2008-06-30
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

སྒྲ་ལྡན་གསར་འགྱུར།

༄༅༎དེ་རིང་གི་བུད་མེད་ཀྱི་ལེ་ཚན་ནང་དུ་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་བོ་དགོན་པའི་ནང་ཉེ་སྔོན་རྒྱ་ནག་ཉེན་རྟོག་པས་གྲྭ་ཤག་སྔོག་བཤེར་བྱེད་སྐབས་གྲྭ་བ་ཞིག་གི་སྒོར་མོ་ཉིས་ཁྲི་ལྷག་ཁྱེར་ཡོད་པ་རྫོང་མི་མང་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་ལ་གཏུག་བཤེར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་འབྲེལ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་ཉེན་རྟོག་པས་རྒྱུ་དངོས་འཕྲོག་ཁྱེར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་གི་སྐོར་རྡོ་རྗེ་མཚོས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པར་ཞིག་གསན་རོགས་གནང༌༎

 

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།