བོད་ནང་ཨ་ནེ་ཞིག་བཙོན་གྲོལ་དུས་ཚོད་ཟིན་ཀྱང་གློད་མེད་པ།

རྒྱ་གཞུང་གིས་ན་ནིང་ཞི་རྒོལ་སྐབས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་ཨ་ནེ་ཞིག་བཙོན་གྲོལ་དུས་ཚོད་ཟིན་ཀྱང་གློད་གྲོལ་མེད་པའི་གནས་ཚུལ།
2009-12-31
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།