སྒྲ་སྒྲུབ་རིག་པ་༢།

འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ཀྱིས་སྤེལ་བའི་སྒྲ་སྒྲུབ་རིག་པའི་དཔེ་དེབ།
2012-07-09
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་སློབ་གསོའི་མདུན་བགྲོས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཧོན་སུར་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁུལ་ཡོད་པའི་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭའི་བོད་ཡིག་སློབ་དགེ་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ཀྱིས་གསར་གཏོད་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་སྒྲ་སྒྲུབ་རིག་པ་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཞིག་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་རིག་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ལེ་ཚན་གཉིས་པར་གསན་རོགས༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།