རྒྱ་གར་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་བྱེད་སྟངས་དང་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་འཛིན་ཕྱོགས།

2020-08-19
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
༢༠༢༠།༨།༡༥། རྒྱ་གར་སྲིད་བློན་མོ་ལྡི་མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་རང་བཙན་ཉིན་མོར་གསུང་བཤད་གནང་བཞིན་པ།
༢༠༢༠།༨།༡༥། རྒྱ་གར་སྲིད་བློན་མོ་ལྡི་མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་རང་བཙན་ཉིན་མོར་གསུང་བཤད་གནང་བཞིན་པ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

ཁ་བའི་གྲོས་རྭའི་ལེ་ཚན་ནང་། རྒྱ་གར་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་བྱེད་སྟངས་དང་། རང་བཙན་ཐོབ་པ་དེས་རྒྱ་གར་ལ་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་འཛིན་ཕྱོགས་བཅས་ལ་ཁེ་ཕན་དང་། དེ་བཞིན་གནའ་བོའི་རིག་གཞུང་དང་ལྟ་གྲུབ་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་ཕྱོགས་བཅས་ཀྱི་སྐོར། ཆོས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་བསྟན་འཛིན་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་དང་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་རྣམ་གཉིས་དང་ལྷན་དུ་གླེང་མོལ་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།