གངས་རིན་པོ་ཆེ་ཡོད་སར་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ལས་གཞི་གསར་པ།

2020-10-13
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
གངས་རིན་པོ་ཆེ།
གངས་རིན་པོ་ཆེ།
བི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།

རྒྱ་ནག་གི་སྒྱུ་རྩལ་བ་ཞིག་གིས་ཕྱི་ཟླ་༡༡པའི་ཟླ་མགོ་ཙམ་ལ་གངས་རིན་པོ་ཆེ་ཡོད་སར་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ལས་གཞི་གསར་པ་ཞིག་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་འདུག དེའི་སྐོར་བློ་བཟང་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་གནང་བར་གསན་རོགས།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།