ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་དབང་གིས་སློབ་ཁྲིད་འཚོགས་མ་ཐུབ་པ།

2020-08-11
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
སྐད་ཡིག་འདྲ་མིན་དང་ལག་ཤེས་སོགས་བསླབ་སའི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ཚོགས་པ་ཁག་ཅིག་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་དབང་གིས་སློབ་ཁྲིད་འཚོགས་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ།
སྐད་ཡིག་འདྲ་མིན་དང་ལག་ཤེས་སོགས་བསླབ་སའི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ཚོགས་པ་ཁག་ཅིག་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་དབང་གིས་སློབ་ཁྲིད་འཚོགས་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ།
Photo: RFA

༄༅།།རྡ་རམ་སཱ་ལའི་ཁུལ་གྱི་སྐད་ཡིག་འདྲ་མིན་དང་ལག་ཤེས་སོགས་བསླབ་སའི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ཚོགས་པ་ཁག་ཅིག་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་དབང་གིས་སློབ་ཁྲིད་འཚོགས་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བློ་བྷེ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས།།

གསར་འགོད་པ་བློ་བྷེ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།