བོད་ཀྱི་སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ།

2015-12-30
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
སྟོད་མངའ་རིས་དར་ཆེན་སྐུ་བཞེངས་ཞུ་སྐབས། ༢༠༡༥།༦།༢
སྟོད་མངའ་རིས་དར་ཆེན་སྐུ་བཞེངས་ཞུ་སྐབས། ༢༠༡༥།༦།༢
བོད་འབྱོར།

༄༅།  །ཐེངས་འདིའི་ང་ཚོའི་ཁ་བའི་གྲོས་རྭ་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་།     དེ་སྔོན་གྱི་ ལེ་ཚན་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལ་མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་དང་དབུས་གཙང་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཆོལ་ཁ་གཉིས་ཀྱི་སྐོར་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། ད་རིང་གི་ལེ་ཚན་འདི་ནང་ལ། བོད་ཀྱི་སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་མིན་དང་སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་རྫིང་དང་འདྲ་ཟེར་འབོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན། དེ་བཞིན་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་ཟུར་དགེ་བཤེས་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་སུ་བཅའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།


གསར་འགོད་པ་བློ་བཟང་ཆོས་འཕེལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།