རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་མུ་མཐུད་གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན།

2020-09-26
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་གཏེར་ཁང་སྔོག་འདོན་བྱེད་བཞིན་པས་ཡུལ་མིར་ཐད་ཀར་གནོད་འཚེ་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ།
བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་གཏེར་ཁང་སྔོག་འདོན་བྱེད་བཞིན་པས་ཡུལ་མིར་ཐད་ཀར་གནོད་འཚེ་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ།
འོད་ཟེར།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མཚམས་མ་ཆད་པར་བོད་ནང་གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་དང་བཙན་དབང་གིས་ངལ་རྩོལ་དུ་བཀོལ་བཞིན་པའི་ཐད་ཆེད་མཁས་པའི་དཔྱད་རྗོད་སྤེལ་བ་ཞིག་བོད་རྒྱལ་གྱིས་རྒྱང་སྲིང་བྱས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།