ཨ་རིས་འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་པའི་འགོ་ཁྲིད་རྩ་མེད་བཟོས་ཡོད་པ།

2019-11-04
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

 ཨ་རིས་ISIS འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་པའི་འགོ་ཁྲིད་Abu Bakr Al Baghadadi།
ཨ་རིས་ISIS འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་པའི་འགོ་ཁྲིད་Abu Bakr Al Baghadadi།
བི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།


༄༅།།ཐེངས་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གླེང་སྟེགས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་།
འཛམ་གླིང་ནང་ཨ་མེ་རི་ཀས་རྐང་འགན་ཁུར་ཏེ་འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་ལ་གདོང་ལེན་གནང་སྟེ་ISIS འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་པའི་འགོ་ཁྲིད་རྩ་མེད་བཟོས་ཡོད་ཀྱང་དེའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་པ་མུ་མཐུད་གནས་རྒྱུ་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན་རྣམ་པས་བགྲོ་གླེང་གནང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།