བོད་མི་རིགས་རྩ་མེད་བཟོས་པའི་ཉེས་འགལ།

2013-11-20
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
སཔེན་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཅང་ཙེ་མིན་དང་འགོ་ཁྲིད་ལྔར་འཛིན་བཟུང་དགོས་པའི་ཁྲིམས་བཀའ་བཏང་འདུག
སཔེན་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཅང་ཙེ་མིན་དང་འགོ་ཁྲིད་ལྔར་འཛིན་བཟུང་དགོས་པའི་ཁྲིམས་བཀའ་བཏང་འདུག
ཕལི་ཀར།

༄༅༎སཔེན་ཡོངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཅང་ཙེ་མིན་གཙོས་པའི་ཆེ་མཐོའི་འགོ་ཁྲིད་༥ལ་བོད་ནང་དུ་མི་རིགས་རྩ་མེད་བཟོ་བའི་ཉེས་འགལ་གྱིས་འཇུ་བཟུང་དགོས་རྒྱུ་བཀའ་རྒྱ་ཕེབས་ཡོད་པའི་སྐོར་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་གྱིས་ཡོ་རོབ་སྤྱི་འཐུས་སྐུ་ཞབས་ཐུབ་བསྟན་དང་ཆེན་ལགས་སུ་བཅའ་འདྲི་བྱས་ཏེ་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པ་ཞིག་ཉན་རོགས༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།