འཛམ་གླིང་ནང་མི་ཚེ་རིང་ཤོས་ཉི་ཧོང་གི་བུད་མེད་ཡིན་པ།

2014-09-15
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
 འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་གནས།
འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་གནས།
འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་གནས།
༄༅༎ཐེངས་འདིའི་བུད་མེད་ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། འཛམ་གླིང་ནང་མིའི་ཚེ་ཚད་ཇེ་མཐོར་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་། ཚེ་རིང་ཤོས་ཨང་དང་པོ་དེ་ཉི་ཧོང་གི་བུད་མེད་ཡིན་པའི་སྐོར། རྡོ་རྗེ་མཚོས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་གནོངས༎

གསར་འགོད་པ་རྡོ་རྗེ་མཚོ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།