ཚན་རིག་སློབ་སྦྱོང་གནང་མཁན་གྱི་དགེ་འདུན་པ།

2019-12-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཚན་རིག་སློབ་སྦྱོང་གནང་མཁན་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་སློབ་ཐོན་གྱི་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་བ།
ཚན་རིག་སློབ་སྦྱོང་གནང་མཁན་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་སློབ་ཐོན་གྱི་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་བ།
ངོ་དེབ།

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་རྒྱ་གར་གྱི་གདན་ས་ཁག་ནང་ཨེ་མོ་རི་དང་བོད་ཀྱི་ཚན་རིག་ལས་འཆར་ཁོངས་ནས་ལོ་དྲུག་གི་ཚན་རིག་སློབ་སྦྱོང་གནང་མཁན་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་སློབ་ཐོན་གྱི་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་ཡོད་ཅིང་། འདས་པའི་ལོ་དྲུག་རིང་ཁོང་རྣམ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་སྦྱོང་གི་འབྲེལ་ཡོད་སྐོར་ལ་དགེ་འདུན་པ་ཁག་ཅིག་ལྷན་དུ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

གསར་འགོད་པ་སྒྲོལ་དཀར།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།