ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་མཇལ་འཕྲད།

2014-11-18
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཨོ་སྦཱ་་མ་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།
ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཨོ་སྦཱ་་མ་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎དེ་རིང་གི་རྒྱལ་ཁམས་མེ་ལོང་གི་ལེ་ཚན་ནང་དུ་ཉེ་སྔོན་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིན་དུ་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཨོ་སྦཱ་་མ་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་འབྲེལ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྐབས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གྱིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་བོད་དོན་ཐད་གླེང་སློང་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ལྕགས་མོ་འཚོས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་བར་ཉན་རོགས་གནོངས།།
གསར་འགོད་པ་ལྕགས་མོ་འཚོ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།