བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་པ།

2016-02-25
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པའི་དུས་དེབ།
རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པའི་དུས་དེབ།
ངོ་དེབ།

༄༅།།དུས་སྐབས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་སྐབས་ཀྱི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་པ་མི་སྣ་གཉིས་ཀྱི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་ཉན་རོགས།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།