ဴမန္မာငၝးဖမ္းသေဘႆာသား ေလးဦး လူသတ္မႁဴဖင့္ တရား႟ံုးတင္ခံရ

2006-10-18
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
boatmen_arrested_200px.jpg
မာလိန္မႀႃးကို သတ္ဴဖတ္မႁဴဖင့္ ဴမန္မာ ငၝးဖမ္း စက္ေလႀသမား ေလးဦးကို ေအာက္တိုဘာ ၁၆ရက္ေနႛတၾင္ ထိုင္းလံုဴခံႂေရး တပ္ဖၾဲႚမဵားက ဖမ္းဆီး႓ပီး စက္ေလႀေပၞမႀ ေခၞေဆာင္လာပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ထုိင္းႎုိင္ငံမႀာ ဴမန္မာငၝးဖမ္းသမား ၄ဦးကုိ လူသတ္မႁနဲႛ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ရက္ေနႛက တရားစၾဲဆုိလုိက္တယ္လုိႛ နာရသီဝတ္ခ႟ုိင္ အာဏာပုိင္ေတၾက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဒီ ဴမန္မာငၝးဖမ္းသမား၄ဦးဟာ မာလိန္မႀႃးကုိ သတ္ဴဖတ္လုိက္႓ပီးတဲ့ေနာက္ အေလာင္းကိုပၝ သေဘႆာေပၞကေန ေရထဲပစ္ခဵ႓ပီး ေဖဵာက္ဖဵက္ခဲ့တဲ့အမႁနဲႛ တရားစၾဲဆုိခံရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ထုိင္း ေရေဳကာင္းထိန္းရဲေတၾက ဒီတရားခံ ၄ဦးရဲ့ ငၝးဖမ္းေလႀနားကပ္႓ပီး ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးစဥ္မႀာလည္း သူတုိႛက ခုခံ႓ပီး ရဲေတၾကုိ ဴပန္လႀန္ပစ္ခတ္ခဲ့တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊

ဒီဴမန္မာငၝးဖမ္းသမားေတၾဟာ အသက္ ၂၀ဝန္းကဵင္ အ႟ၾယ္ေတၾဴဖစ္႓ပီး သူတုိႛဆီက ၉မမ ပစၤတုိ ေသနတ္တလက္၊ ဓားေဴမာင္တေခဵာင္းနဲႛ သံခ႗န္တေခဵာင္း သိမ္းဆည္းရမိတယ္လုိႛ အာဏာပုိင္ေတၾက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဒီငၝးဖမ္းေလႀရဲ့ စက္ဴပင္ဆရာက ဒီလူသတ္မႁအေဳကာင္း ေရေဳကာင္းထိန္းရဲေတၾကုိ အသိေပးႎုိင္ခဲ့တာေဳကာင့္ အခုလုိ ေဴခရာခံဖမ္းဆီးႎုိင္ခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လုိႛဆုိပၝတယ္၊၊ အခင္းဴဖစ္ပၾားစဥ္မႀာ ဒီစက္ဴပင္ဆရာဟာ ဖဵန္ေဴဖဖုိႛ ႒ကိႂးစားခဲ့ေပမယ့္ သူကုိယ္တုိင္ ႟ုိက္ႎႀက္္ခံခဲ့ရ႓ပီး ေရထဲ ခုန္ခဵ ထၾက္ေဴပးလာခဲ့ရတယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊ အဲဒီေနာက္သူႛကုိ ေနာက္ငၝးဖမ္းေလႀတစီးက ေတၾႚ႓ပီး ကယ္တင္ခဲ့တယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊

အသတ္ခံရတဲ့ မာလိန္မႀႃးဟာ အသက္ ၃၅ႎႀစ္ရႀိ႓ပီး ရန္ဴဖစ္ရာက ေလးေယာက္တေယာက္ မယႀဥ္ႎုိင္ဘဲ ေသနတ္နဲႛပစ္ခတ္ခံရတဲ့အဴပင္၊ ဓားနဲႛ ထုိးသတ္႓ပီးေနာက္ သူႛအေလာင္းကုိ ေရထဲပစ္ခဵခံခဲ့ရတယ္လုိႛ လၾတ္ေဴမာက္လာတဲ့ စက္ဆရာက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဒီဴမန္မာေလးေယာက္ကုိ လူသတ္မႁ၊ အေလာင္းေဖဵာက္ဖဵက္မႁနဲႛ ရဲကုိ ခုခံမႁတုိႛနဲႛ တရားစၾဲဆုိထားပၝတယ္၊၊ အသတ္ခံရသူရဲ့ ႟ုပ္အေလာင္းကုိေတာ့ ရႀာေဖၾေနဆဲပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔