မစၤတာဂမ္ဘာရီကိုေတၾႛဆံုဖိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဴငင္းဆုိ

ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ မေတၾႛလိုက္ရပဲ မေနႛက စေနေနႛက ဴမန္မာႎိုင္ငံကေနဴပန္လည္ထၾက္ခၾာသၾားခဲ့ပၝ႓ပီ။ မူလက ဴမန္မာဴပည္မႀာ ငၝးရက္ဳကာေနထိုင္ဖိုႛဴဖစ္ေပမဲ့ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဗုဒၭဟူးေနႛက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႛဆံုဖိုႛစီစဥ္ထားခဲ့ရာမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေရာက္ရႀိမလာခဲ့တဲ့အတၾက္ ေနာက္တရက္ ထပ္တိုး႓ပီး ေတၾႛဆံုဖိုႛ ႒ကိႂးစားခဲ့ပၝတယ္။
2008-08-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာစစ္အစိုးရဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္ (ဝဲ)ႎႀင့္ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာဂမ္ဘာရီ(ယာ)တိုႚ ဳသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေနႚတၾင္ လက္ဆၾဲႎႁတ္ဆက္ေနပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာစစ္အစိုးရဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္ (ဝဲ)ႎႀင့္ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာဂမ္ဘာရီ(ယာ)တိုႚ ဳသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေနႚတၾင္ လက္ဆၾဲႎႁတ္ဆက္ေနပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

ဒၝေပမဲ့ မေတၾႛရေတာ့ပဲ စေနေနႛမႀာ ဴပန္လည္ထၾက္ခၾာ သၾားခဲ့တာပၝ။ ဴမန္မာႎိုင္ငံက မထၾက္ခၾာခင္ သံတမန္ေတၾနဲႛေတၾႛဆံုရာမႀာ မစၤတာဂမ္ဘာရီက အခုလို မေတၾႛဆံုတာဟာ စစ္အစိုးရေဳကာင့္မဟုတ္ေဳကာင္း၊ စစ္အစိုးရက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ အိမ္မႀာ ေတာင္သၾား႓ပီး ေတၾႛခၾင့္ဴပႂေဳကာင္း၊ ဒၝေပမဲ့ ကံမေကာင္းအေဳကာင္းမလႀစၾာပဲ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ကိုယ္တိုင္က ေတၾႛဆံုဖိုႛဴငင္းဆန္ခဲ့တာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဘာေဳကာင့္အခုလို ဴငင္းဆန္ရတယ္ဆိုတာ သူႛအေနနဲႛ မသိေဳကာင္း ေဴပာဆိုခဲ့တယ္လိုႛ အမည္မေဖၞလိုသူ အာရႀႎိုင္ငံ သံတမန္တစ္ဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာရုပ္ဴမင္သံဳကား MRTV ကလည္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ ေနအိမ္ဴခံဝေရႀႛမႀာ ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ဝန္ထမ္းႎႀစ္ဦး ေစာင့္ဆိုင္းေနပံု၊ စစ္အစိုးရအရာရႀိေတၾက ေလာ္စပီကာနဲႛ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက ေတၾႛခဵင္ပၝတယ္လိုႛ ေအာ္ေဴပာေနပံုေတၾကို စေနေနႛက ထုတ္လၾင့္ဴပသခဲ့႓ပီး ကုလ သမဂၢအထူးကိုယ္စားလႀယ္က ေတၾႛဆံုဖိုႛ႒ကိႂးပမ္းခဲ့ေပမဲ့ ေဒၞအာင္ဆန္းစုဳကည္က တစံုတရာ အသိအမႀတ္ မဴပႂခဲ့ေဳကာင္း ေဳကညာသၾားခဲ့ပၝတယ္။

မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ စစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿနဲႛလည္း မေတၾႛခဲ့ရ ပၝဘူး။ ဒၝေပမဲ့ စစ္အစိုးရဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္အပၝအဝင္ အစိုးရ အရာရႀိ႒ကီးေတၾနဲႛေတာ့ ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း ေဆၾးေႎၾးမႁေတၾ ဴပႂလုပ္ခဲ့တယ္လိုႛ သတင္းထုတ္ဴပန္ ခဵက္အကဵဥ္းခဵႂပ္မႀာ ေဖၞဴပထားပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ခိုင္မာတဲ့ ရလဒ္အေနနဲႛကေတာ့ သိပ္မဵားမဵားစားစား မရခဲ့ပၝဘူးလိုႛ အေနာက္တိုင္းသံတမန္ တေယာက္က ဆိုပၝတယ္။

အခုလို ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာဂမ္ဘာရီကို မေတၾႛဆုံေတာ့တာဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေနနဲႛ လက္ရႀိႎိုင္ငံေရး အေနအထားကို သေဘာမတူတဲ့အတၾက္ ဴဖစ္ႎိုင္တယ္လိုႛ ခန္ႛမႀန္းေဴပာဆိုေနဳကပၝတယ္။ အရင္အေခၝက္ေတၾက ေတၾႛဆံုခဲ့တုန္းကလည္း ဓၝတ္ပံုေတၾ ဴမင္ခၾင့္ရတာကလၾဲ႓ပီး ထူးထူးဴခားဴခား တိုးတက္မႁတစံုတရာ မရရႀိခဲ့ဘူးလိုႛ ေအပီသတင္းကေဖၞဴပပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔