ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾး ကဵီးကန္းႎႀင့္ စာကေလးေဳကာင့္ဟုဆို

2007-03-02
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

chicken_carrier_150px.jpg
ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾးေဳကာင့္ ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ႓မိႂႚနယ္အခဵိႂႚတၾင္ အာဏာပိုင္မဵားက ဳကက္သား အေရာင္းအဝယ္ ပိတ္ပင္ထားသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း မတ္လ ၂ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ေစဵးတခုသိုႛ ဳကက္အရႀင္မဵား သယ္ေဆာင္လာသူတဦးကို ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ ထပ္မံ ဴဖစ္ပၾားလာတဲ့အေဳကာင္းနဲႛ၊ ကဵီးကန္းနဲႛ စာကေလးေတၾက ဒီေရာဂၝပိုးေတၾ သယ္ေဆာင္လာလိုႛ ဳကက္ဘဲေမၾးဴမႃေရး ႓ခံေတၾမႀာ ကူးစက္ ပဵံႚႎႀံႛခဲ့တာလိုႛ နအဖစစ္အစိုးရအာေဘာ္ သတင္းမဵားကဆိုပၝတယ္။

ပၝရီ႓မိႂႛမႀာရႀိတဲ့ တိရိစၽာန္ ကဵန္းမာေရး ကမႝာ့အဖၾဲႚ႒ကီးကို ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၂၈ရက္ ဗုဒၭဟူးေနႛက ေပးပိုႛတဲ့ အစီရင္ခံစာမႀာ အခုလိုအေဳကာင္းဴပခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေရာဂၝကူးစက္ခဲ့တဲ့ ဳကက္ေတၾကို သုတ္သင္ခဲ့႓ပီး ဳကက္႓ခံေတၾကိုလည္း ေဆးဖဵန္းခဲ့တယ္လိုႛဆိုပၝတယ္။

ဴမန္မာေမၾးဴမႃေရးဌာနရဲ့ အဆိုအရ ေရာဂၝဴဖစ္လိုႛ ဳကက္ငႀက္ ၆၈ ေကာင္ေသခဲ့႓ပီး၊ အေကာင္ေရ ၁,၅၀၀ကိုေတာ့ ေရာဂၝမဴပန္ႛပၾားရေအာင္ သုတ္သင္ခဲ့တယ္လိုႛဆိုပၝတယ္၊ ေရာဂၝစတင္ဴဖစ္ခဲ့တဲ့ ဳကက္႓ခံကေန တစ္ကီလိုမီတာေဝးတဲ့ အကၾာအေဝးအတၾင္း အေရာင္းအဝယ္မလုပ္ရဘူးလိုႛ တားဴမစ္ခဲ့တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ အင္းစိန္႓မိႂႚနယ္မႀာလည္း အလားတူပဲ မသကႆာဖၾယ္ရာ ေရာဂၝအရိပ္လကၡဏာေတၾ ေတၾႚခဲ့တယ္လိုႛ သိရႀိရေပမဲ့ ဒီအေဳကာင္းကိုေတာ့ ထည့္သၾင္းေဖာ္ဴပထားတာ မရႀိဘူးလိုႛလည္း သိရႀိရပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္လိုႛ ရန္ကုန္႓မိႂႛမႀာရႀိတဲ့ FAO အဖၾဲႚရဲ့ နည္းပညာအ႒ကံေပးအရာရႀိ အရာရႀိ မစၤတာ ဒင္းနစ္စ္ ေဟာ့ဖ္မင္းကို RFAက ေမးဴမန္းဳကည့္ခဲ့ပၝတယ္။

မစၤတာ ေဟာ့ဖ္မင္း။ ။ အခုလို ေရာဂၝစတင္ဴဖစ္ပၾားတာဟာ ကဵီးကန္းေတၾက စတာလိုႛေတာ့ မထင္ပၝဘူး၊ ဴဖစ္ႎိုင္တာက ေမၾးဴမႃေရးဴခံေတၾက စတာပၝ။ က႗န္ေတာ္တိုႛကို ပစၤည္းကိရိယာနဲႛ အေထာက္အကူေပးဖိုႛလည္း ေတာင္းခံထားပၝတယ္။ လာမဲ့ မတ္လ ၆ရက္၊ အဂႆၝေနႛေလာက္မႀာ အကူအညီ ေပးႎိုု္င္ပၝလိမ့္မယ္။

အခုအခၝမႀာေတာ့ ေရာဂၝဴပန္ႛပၾားမႁကို ထိန္းခဵႂပ္ႎိုင္လိမ့္မယ္လိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ယံုဳကည္ေနပၝတယ္။ လံုးဝ ထိန္းခဵႂပ္ႎိ္ုင္႓ပီလိုႛေတာ့ ကံေသကံမ ေဴပာလိုႛ မရေသးပၝဘူး က႗န္ေတာ္တိုႛအေနနဲႛ ဆက္႓ပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႁေတၾ လုပ္ဖိုႛေတာ့ လိုပၝေသးတယ္၊

႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလေလာက္တံုးက ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ ဴဖစ္ပၾားမႁ မရႀိေတာ့ဘူးလိုႛ နအဖစစ္အစိုးရက ေဳကညာခဲ့ပၝတယ္။ ၂၀၀၆ခုႎႀစ္ မတ္လက မႎၩေလး႓မိႂႛႚမႀာ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ ဴဖစ္ပၾားခဲ့႓ပီးေနာက္ အခုလိုေဳကညာခဲ့တာပၝ။ ဒၝ့အဴပင္ လူနဲႛ အဴခားတိရိစၽာန္ေတၾမႀာ ဒီေရာဂၝဴဖစ္ပၾားခဲ့တယ္ မဴဖစ္ပၾားခဲ့ဘူးလိုႛလည္း မသိရႀိရေသးပၝဘူး၊ ဆင္းရဲတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ ကဵန္းမာေရး ေစာင့္ေရႀာက္မႁစံနစ္ဟာ အလၾန္တရာ ညံ့ဖဵင္းေနလိုႛ အခုလို ကပ္ေရာဂၝမဵိႃး ဆိုးဆိုးဝၝးဝၝး မဴဖစ္ရေလေအာင္ ကမႝာ့ကုလသမဂၢအဖၾဲႚ႒ကီးက ေစာင့္ဳကပ္ ေလ့လာလဵက္ရႀိေနပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔