ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ႎဵႃကလီယား အစီအစဥ္ကို IAEA ေလ့လာေန

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ စစ္အစိုးရက ႎဵႃကလီယား လက္နက္ထုတ္ဖိုႛ စီစဥ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အစီရင္ခံစာကို အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အႎုဴမႃစၾမ္းအင္ေအဂဵင္စီ IAEA က စစ္ေဆး ေလ့လာေနတယ္လိုႛ ဳသစဳတီးယား ႎိုင္ငံ၊ ဗီယင္နာ႓မိႂႚ အေဴခစိုက္ IAEA ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးခဵႂပ္ Yukiya Amano က ဇၾန္လ ၇ ရက္ မေနႛက ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။
2010-06-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဳသစ႒တီးယားႎိုင္ငံ၊ ဗီယင္နာ႓မိႂႚေတာ္ရႀိ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အႎုဴမႃစၾမ္းအင္ ေအဂဵင္စီ (IAEA) ဌာနခဵႂပ္ အေဆာက္အအံု ေရႀႚတၾင္ IAEA အလံ လၿင့္ထူထားပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဳသစ႒တီးယားႎိုင္ငံ၊ ဗီယင္နာ႓မိႂႚေတာ္ရႀိ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အႎုဴမႃစၾမ္းအင္ ေအဂဵင္စီ (IAEA) ဌာနခဵႂပ္ အေဆာက္အအံု ေရႀႚတၾင္ IAEA အလံ လၿင့္ထူထားပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အဖၾဲႚဝင္ ၃၅ ႎုိင္ငံပၝတဲ့ ကုလသမဂၢ ႎဵႃကလီယားစၾမ္းအင္ ထိန္းခဵႂပ္ေရးအဖၾဲႚ႒ကီးရဲ့ အစည္းအေဝး ပထမရက္မႀာ အခုလို ေဴပာလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ႎဵႃကလီယားလက္နက္ ထုတ္ႎုိင္ဖိုႛ စီမံကိန္းခဵ လုပ္ေဆာင္ေနေဳကာင္း စၾပ္စၾဲထားတဲ့ အစီရင္ခံစာနဲႛ သတင္းေတၾ ထၾက္ေပၞအ႓ပီး IAEA အေနနဲႛ လိုအပ္တဲ့ သတင္းအခဵက္အလက္ေတၾကို စံုစမ္းမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ Yukiya Amano က သတင္းေထာက္ေတၾကို ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ ႎဵႃကလီယားလက္နက္ ထုတ္ႎုိင္ဖိုႛအထိ ရည္႟ၾယ္ခဵက္ထား႓ပီး လ႖ိႂႚဝႀက္ လုပ္ေဆာင္ေနေဳကာင္း၊ ဒီအတၾက္ ေဴမာက္ကိုရီးယားႎိုင္ငံရဲ့ အကူအညီေတၾကို ရယူေနေဳကာင္း ေနာ္ေဝးႎုိင္ငံအေဴခစိုက္ ဒီမိုကရက္တစ္ ဴမန္မာ့အသံက ထုတ္ဴပန္တဲ့ ၅ ႎႀစ္တာ ေလ့လာခဵက္ အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ ႎိုင္ငံတကာ ႎဵႃကလီယား မဴပန္ႛပၾားေရး သေဘာတူစာခဵႂပ္မႀာ လက္မႀတ္ေရးထိုးထားတဲ့ အဖဲၾႚဝင္ႎိုင္ငံဴဖစ္႓ပီး အခုလို စၾပ္စၾဲခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾက တစံုတရာ ဴငင္းဆိုတာ၊ အတည္ဴပႂတာ မရႀိေသးပၝဘူး။

IAEA အဖၾဲႚ႒ကီးအေနနဲႛ ေလာေလာဆယ္ သတင္းမီဒီယာေတၾမႀာ ပၝရႀိေနတဲ့ ဴမန္မာအစိုးရ ႎဵႃကလီယား အစီအစဥ္အေဳကာင္း ေရးသားေဖာ္ဴပခဵက္ေတၾကိုလည္း ေလ့လာေနတယ္လိုႛ အဖၾဲႚအ႒ကီးအကဲက ေဴပာလိုက္႓ပီး လိုအပ္မယ္ဆိုရင္ ဴမန္မာအစိုးရဆီက ေဴဖရႀင္းခဵက္ ေတာင္းခံမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဒီအေဳကာင္းအရာနဲႛ ဆက္စပ္႓ပီး ဒီမိုကရက္တစ္ဴမန္မာ့အသံက စီရင္ဴပႂစုတဲ့ အစီရင္ခံစာကို ပူးတၾဲ ေလ့လာသူတဦး ဴဖစ္တဲ့ သုေတသနပညာရႀင္ Ms. Ali Fowle ကို ဆက္သၾယ္႓ပီး RFA မႀ မအင္ဳကင္းႎုိင္က တင္ဴပထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔