ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးမႀာ အာဆီယံ စည္းလံုးစၾာရပ္တည္ဖိုႛ တိုက္တၾန္း

2007-05-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ASEAN_FMs_200px.jpg
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး အတၾက္ အာဆီယံ အဖၾဲႚဝင္ႎိုင္ငံမဵား စည္းလံုးစၾာ ရပ္တည္ဳကဖိုႛ တိုက္တၾန္းသည့္ မေလးရႀား ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဆရက္ဒ္ ဟာမစ္ဒ္ (ဝဲမႀ တတိယ)ႎႀင့္ ဴမန္မာ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး ဦးဉာဏ္ဝင္း (ယာမႀ တတိယ) တိုႛအား ႓ပီးခဲ့ေသာ အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးတၾင္ အဴခား ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးမဵားႎႀင့္ အတူ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု အ႟ိုက္ခံေနပံု။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္က လၾတ္ေဴမာက္ေရး ကိစၤမႀာ အာဆီယံအဖၾဲႚ႒ကီးအေနနဲႛ စည္းစည္းလံုးလံုး ရပ္တည္ဳကဖိုႛ မေလးရႀား ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ဆရက္ဒ္ ဟာမစ္ အယ္လ္ဘာက ေမလ ၂၁ရက္ ဒီကေနႛမႀာ တိုက္တၾန္း ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဴဖစ္ေနေနတဲ့ ကိစၤေတၾအေပၞ အာဆီယံ ႎိုင္ငံတခဵိႂႚကပဲ စာနာစိတ္ရႀိေနတာမဵိႂးမဴဖစ္သင့္ပဲ ဴမန္မာအေရးကို အာဆီယံႎိုင္ငံေတၾအေနနဲႛ အတူတကၾ ရပ္တည္ဳကရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ မေလးရႀား ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက ကၾာလာလမ္ပူ႓မိႂႚေတာ္မႀာ ဒီကေနႛ ကဵင္းပတဲ့ အခမ္းအနားတခုမႀာ ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္က ဴပန္လၿတ္မလား၊ သက္တမ္းတိုးမလား ဆိုတာ ဆံုးဴဖတ္ဖိုႛ ရက္ပိုင္းအလိုမႀာ မေလးရႀား ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက အခုလို ေဴပာလိုက္တာဴဖစ္ပၝတယ္။

မိမိတိုႛအေနနဲႛ ဴပႍနာေတၾကို ခဵဥ္းကပ္ရာမႀာ တူညီတဲ့ အဴမင္ရႀိဖိုႛလိုေဳကာင္း၊ မိမိတိုႛ တႎိုင္ငံခဵင္း အကဵိႂးစီးပၾားကိုသာ ဳကည့္႓ပီး အာဆီယံအဖၾဲႚ႒ကီးတခုလံုး အကဵိႂးကို မဳကည့္ရင္ ဒၝဟာ ဴပႍနာဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း မစၤတာ ဆရက္ဒ္ ဟာမစ္ဒ္က ဆိုပၝတယ္။

ဴမန္မာအစိုးရအေနနဲႛ ဘာဆက္လုပ္မယ္ဆိုတာ ခန္ႛမႀန္းဖိုႛခက္႓ပီး ဴမန္မာအစိုးရနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ မိမိတိုႛ သိပ္မသိပၝဘူးလိုႛလည္း သူက ေဴပာပၝတယ္။ အာဆီယံအဖၾဲႚဝင္ႎိုင္ငံတခုဟာ အာဆီယံႎိုင္ငံတခုအေနနဲႛ မဆံုးဴဖတ္သင့္ပဲ ေဒသတၾင္း အာဆီယံအဖၾဲႚ႒ကီးတခုအေနနဲႛ ဆံုးဴဖတ္ရမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း မစၤတာဆာရက္ဒ္္ ဟာမစ္ဒ္က ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေထာက္ခံသူေတၾကို ဖမ္းဆီးတာပဲဴဖစ္ဴဖစ္၊ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ သက္တမ္းတိုးတာပဲဴဖစ္ဴဖစ္ ႎိုင္ငံတကာဖိအားက အာဆီယံအေပၞကဵေရာက္တဲ့အေဳကာင္း၊ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ အိမ္နီးခဵင္း အာဆီယံႎိုင္ငံေတၾကို က႟ုဏာထား ထည့္စဥ္းစားေစလိုေဳကာင္း မေလးရႀားႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက ေဴပာပၝတယ္။

မစၤတာ ဆရက္ဒ္ ဟာမစ္ဒ္က ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ကိစၤဟာ အာဆီယံအဖၾဲႚ႒ကီးအတၾက္ စိုးရိမ္ရတဲ့ ကိစၤဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း ေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔