အမဵိႂးသားညီလာခံတၾင္ တင္းကဵပ္ေသာ စည္းမဵဥ္းမဵား ခဵမႀတ္

2006-10-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
convention_200px.jpg
ေအာက္တိုဘာ ၁၀ရက္ေနႛ အမဵိႂးသားညီလာခံ ဴပန္လည္ကဵင္းပရာတၾင္ စစ္ဖက္အရာရႀိ႒ကီးမဵားက ေရႀႚဆံုးတန္းတၾင္ ေနရာယူထားသည္ကို ေတၾႚဴမင္ရပၝသည္။ ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ေညာင္ႎႀစ္ပင္မႀာ လက္ရႀိ ကဵင္းပေနတဲ့ အမဵိႂးသား ညီလာခံ ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾ လုိက္နာရမဲ့ စည္းကမ္းခဵက္ေတၾကုိ အမဵိႂးသားညီလာခံ ကဵင္းပေရး ေကာ္မရႀင္ အတၾင္းေရးမႀႃး ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ေကဵာ္ဆန္းက ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။ ခုလုိ တင္းကဵပ္တဲ့ ညီလာခံ စည္းမဵဥ္းေတၾကုိ ၁၉၉၃ခုႎႀစ္ အမဵိႂးသားညီလာခံ စကတည္းက ဴပႉာန္းခဲ့႓ပီး အဲဒီအခဵိန္က ညီလာခံ ကုိယ္စားလႀယ္တခဵိႂႚကုိ စည္းကမ္းခဵိႂးေဖာက္မႁနဲႛ ညီလာခံက ထုတ္ပစ္တဲ့အထိ အေရးယူခဲ့ပၝတယ္။

ဘယ္လုိပဲ စည္းကမ္းခဵက္ေတၾ ဴပႉာန္းေပမဲ့ အမဵိႂးသားညီလာခံရဲ့ ဦးတည္ခဵက္ ၆ခဵက္ထဲမႀာ ဴပဒၝးတလမ္း သံတလမ္း ဦးတည္ခဵက္ေတၾပၝေနတယ္လုိႛ ၁၉၉၃ ခုႎႀစ္ ညီလာခံတက္ခဲ့တဲ့ လၿတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႀယ္တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ထုိင္းႎုိင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚ RFA႟ုံးခၾဲကေန ဦးစိန္ေကဵာ္လိႁင္ သုံးသပ္တင္ဴပထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔