ဝၝဆိုသကႆန္းကပ္လႀႃပၾဲ မဴဖစ္ေဴမာက္ေအာင္ ဖိအားေပးခံရ

2007-07-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

depeyin_alms_200px.jpg
႓ပီးခဲ့ေသာ ေမလ ၃၀ရက္က ဒီပဲယင္း အဳကမ္းဖက္မႁတၾင္ အသက္ဆံုး႟ံႁးခဲ့သူမဵားအား ရည္စူး၍ ရန္ကုန္႓မိႂႚ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ႟ံုးေရႀႚတၾင္ ဆၾမ္းေလာင္းလႀႃေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ NLD သည္ ဘာသာေရး အခမ္းအနားမဵားကို ခုတံုးလုပ္၍ ႎိုင္ငံေရး လုပ္ေနဴခင္းဴဖစ္သည္ဟု စစ္အစိုးရက စၾပ္စၾဲေနပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ရန္ကုန္တုိင္း ဗဟန္း႓မိႂႚနယ္ ေ႟ၿေတာင္ကုန္း ပၸိတရာမေကဵာင္းတုိ္က္မႀာ NLD ပၝတီက ႎႀစ္စဥ္ ဴပႂလုပ္ေနကဵ ဝၝဆုိသကႆန္းကပ္လႀႃပၾဲကုိ ေကဵာင္းတိုက္မႀာ မဴပႂလုပ္ႎုိင္ေအာင္ အာဏာပုိင္ေတၾက ဖိအားေပးခဲ့ေဳကာင္း NLD ပၝတီက RFA ကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ဇူလိုင္ ၂၂ရက္ မနက္ဴဖန္ဴပႂလုပ္မဲ့ ႎႀစ္စဥ္ ကဵင္းပေနကဵ ဝၝဆုိသကႆန္းကပ္ပၾဲကုိ ဖိအားေပးမႁေဳကာင့္ ေ႟ၿေတာင္ကုန္း ပၸိတရာမေကဵာင္းတုိ္က္မႀာ မကဵင္းပႎုိင္ေတာ့ေပမဲ့ အစီအစဥ္ကုိ ပၝတီ႟ုံးမႀာ ေဴပာင္းလုပ္သၾားမယ္လုိႛ ပၝတီေဴပာခၾင့္ရပုဂၢႂိလ္တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

အာဏာပုိင္ေတၾရဲ့ ဖိအားေဳကာင့္ အစီအစဥ္ေဴပာင္းသၾားရပုံနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ပၝတီဴပန္ဳကားေရးဌာနအဖၾဲႚဝင္တဦးဴဖစ္သူ ဦးဴမင့္သိန္းက ခုလုိ ေဴပာပၝတယ္။

ပၸိတရာမေကဵာင္း ဆရာေတာ္႒ကီးဟာ အဖၾဲႚခဵႂပ္အေပၞမႀာေရာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေပၞမႀာေရာ တကယ့္ကို ေစတနာ၊ ေမတၨာ ဴပည့္ဴပည့္ဝဝနဲႛ ဆံုးမဳသဝၝဒ ႎႀစ္တိုင္းေပး႓ပီး လိုလိုလားလား ခံယူခဲ့ဳကတာ ထံုးတမ္းစဥ္လာ ဆယ္ႎႀစ္ေကဵာ္ ရႀိခဲ့႓ပီ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဒီႎႀစ္မႀာ ဆရာေတာ္႒ကီး မကဵန္းမမာ ဴဖစ္ေနခိုက္ အခုလို ဳကားဴဖတ္ စီစဥ္ဴခင္းခံရတာဴဖစ္လိုႛ ဆရာေတာ္႒ကီးလည္း စိတ္မေကာင္း မဴဖစ္ရေအာင္၊ NLDရဲ့ အခမ္းအနားလည္း မပဵက္ရေအာင္ NLD႟ံုးမႀာပဲ ပၸိတရာမေကဵာင္းကို ရည္စူး႓ပီး ဝၝဆိုသကႆန္းကပ္လႀႃဖိုႛ စီစဥ္ခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဦးဴမင့္သိန္းက ေဴပာပၝတယ္။

ပၸိတရာမေကဵာင္းအေနနဲႛ ေကဵာင္းမႀာ အလႀႃကဵင္းပေရးကုိ နဂုိကလက္ခံထား႓ပီးမႀ ေဂၝပကအဖၾဲႚကုိ ဖိအားေပးလာတဲ့အတၾက္ လက္မခံဖုိႛ ေဴပာင္းလဲဆုံးဴဖတ္ခဲ့တာလုိႛ NLD ပၝတီက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္လုိႛ NLD ပၝတီရဲ့ ဘာသာေရးအခမ္းအနားေတၾ ဴဖစ္ေဴမာက္ေရး အဓိက တာဝန္ယူေဆာင္႟ၾက္ရသူလည္းဴဖစ္၊ ပၝတီ လၿတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႀယ္တဦးလည္း ဴဖစ္သူ ဦးလႀသိန္းကုိ RFA ဝၝရႀင္တန္ ႟ံုးခဵႂပ္မႀ ဦးမင္းဇင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔