ဆုေတာင္းပၾဲ ဴပႂလုပ္သူမဵားကို NLDေထာက္ခံခဵီးကဵႃး

2007-05-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

myint_thein_150px.jpg
NLD ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဴမင့္သိန္းကို တခဵိန္က သတင္းစာ ရႀင္းလင္းပၾဲ တခုတၾင္ ေတၾႚရပံု။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ တဴပည္လုံးက အဖၾဲႚခဵႂပ္ဝင္ေတၾ ဝတ္ဴပႂ ဆုေတာင္းပၾဲလုပ္တဲ့ကိစၤကုိ ေထာက္ခံ ခဵီးကဵႃးတဲ့အေဳကာင္း NLD ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္အဖၾဲႚကေန ေမလ ၂၂ရက္ ဒီကေနႛ တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဝတ္ဴပႂ ဆုေတာင္းပၾဲလုပ္တဲ့ မစုစုေႎၾးနဲႛတကၾ ရန္ကုန္တုိုင္း ႓မိႂႚနယ္အသီးသီးက အဖၾဲႚခဵႂပ္ဝင္ေတၾကုိ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကဖမ္း႓ပီး မဳကာခင္ NLD ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္အဖၾဲႚကေန ဒီလုပ္ရပ္ကုိ ေထာက္ခံေဳကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆုိခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ NLD ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဴမင့္သိန္းက ခုလိုရႀင္းဴပပၝတယ္။

ထိပ္တိုက္ေတၾႚဖိုႛ မေတၾႚဖိုႛ ေဴပာေနတာ မဟုတ္ပဲ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ေတာင္းဆိုေနတာ ဴဖစ္တယ္၊ ဒၝေဳကာင့္ လၾတ္ေဴမာက္လာတဲ့အထိ ေတာင္းဆို႓ပီး ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းမႁေတၾ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနမယ္၊ အေရး႒ကီးတာက လၾတ္ေဴမာက္လာဖိုႛပဲလိုႛ ဦးဴမင့္သိန္းက ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဝတ္ဴပႂ ဆုေတာင္းပၾဲ လုပ္တဲ့ကိစၤဟာ ဗုဒၭဘာသာ ထုံးတမ္းနဲႛညီတဲ့ ဴမန္မာ့ယဥ္ေကဵးမႁဴဖစ္သလုိ တန္ခုိး႒ကီးဘုရားေတၾမႀာ ဆုေတာင္းတာလည္း ဴမန္မာ့ဓေလ့ဴဖစ္တယ္လုိႛ တဴပည္လုံးက ဴပည္နယ္၊ တုိင္းစည္းေတၾ၊ ႓မိႂႚနယ္စည္းေတၾကုိ NLDက ေပးပိုႛတဲ့စာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ဒၝဴပင္ ခုလို ဝတ္ဴပႂ ဆုေတာင္းပၾဲလုပ္တဲ့ကိစၤဟာ NLDရဲ့ အဳကမ္းမဖက္ေရး လမ္းစဥ္နဲႛလည္း ကုိက္ညီတဲ့ဴပင္ ကုိယ္ကဵိႂးစၾန္ႛအနစ္နာခံတဲ့ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဝင္ေတၾကုိ ခဵီးကဵႃးပၝေဳကာင္းလည္း ေဖာ္ဴပထားတယ္လုႛိ သိရပၝတယ္။

ဒီအေတာအတၾင္းမႀာပဲ ရန္ကုန္ ေဆး႟ုံတခုမႀာ အစာငတ္ခံဆႎၬဴပေနတဲ့ မစုစုေႎၾးကုိ သၾားေတၾႚဖိုႛ႒ကိႂးစားတဲ့ NLD ဗဟုိလူငယ္ ေအာက္ဴမန္မာႎုိင္ငံ တာဝန္ခံ ကုိခင္ထၾန္း ေပဵာက္ဆုံးေနတယ္လိုႛ NLDက RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ေ႟ၿဘုန္းပၾင့္ဘုရားမႀာ ဆုေတာင္းလုိႛ အဖမ္းခံရတဲ့ ရန္ကုန္႓မိႂႚက NLDအဖၾဲႚဝင္ မဴဖႃဴဖႃသင္း အဖမ္းခံရတာ မသိတဲ့အေဳကာင္း စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ လုံဴခံႂေရးအဖၾဲႚ တာဝန္ရႀိသူေတၾ ေမလ ၂၂ ရက္ ဒီကေနႛမႀာ မဴဖႃဴဖႃသင္းမိသားစုကုိ လာေဴပာသၾားတယ္လုိႛ စုံစမ္းသိရပၝတယ္။ ဒီအေဴခအေနေတၾဟာ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ လုံဴခံႂမႁမရႀိတာကုိ ဴပေနတာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ NLD ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဴမင့္သိန္းက ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔