ထိုင္းဳကားဴဖတ္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္၏ ခရီးစဥ္မႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံမပၝ

2006-10-17
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ထုိင္းဳကားဴဖတ္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဆူရာယုဒ္ဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံကလၾဲလုိႛ တဴခား အနီးကပ္ဆုံး အိမ္နီးခဵင္းႎုိင္ငံေတၾကုိ သၾားေရာက္ လည္ပတ္မႀာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ထိုင္းအစိုးရသစ္က ဴမန္မာစစ္အစိုးရကုိ သံတမန္ေရးအရ သတိထား ဆက္ဆံသၾားမယ္ဆုိတာကုိ ဴပသလုိက္ပၝတယ္။

ထုိင္းဳကားဴဖတ္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဆူရာယုဒ္ဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ စေနေနႛက လာအုိႎုိင္ငံကုိ သၾားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့႓ပီး၊ ေနာက္တေနႛမႀာ ကေမႝာဒီးယားႎုိင္ငံကုိ သၾားေရာက္ခဲ့သလုိ၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ရက္ ဒီကေနႛ မေလးရႀားႎုိင္ငံကုိ သၾားေရာက္လည္ပတ္မႀာဴဖစ္႓ပီး ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံကုိ လာမဲ့ တနလႆာေနႛ၊ အင္ဒုိနီးရႀားႎုိင္ငံကုိ လာမဲ့စေနေနႛနဲႛ ဗီယက္နမ္ႎုိင္ငံကုိ အခုလ ၂၆ရက္ေနႛမႀာ သၾားေရာက္လည္ပတ္ႎုိင္ဖုိႛ ထုိင္းအာဏာပုိင္ေတၾ ဴပင္ဆင္ေနဳကပၝတယ္။

ဒၝေဳကာင့္ သူသၾားေရာက္လည္ပတ္မဲ့ ခရီးစဥ္ထဲမႀာ ဴမန္မာ၊ စင္ကာပူနဲႛ ဘ႟ူႎုိင္းႎုိင္ငံတုိႛ ကဵန္ေနခဲ့ပၝတယ္။

ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဆူရာယုဒ္ဟာ တဴခားလုပ္စရာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတၾ မဵားေနတဲ့အတၾက္ အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾက ေခၝင္းေဆာင္ေတၾအားလုံးကုိ သၾားေရာက္ မေတၾႚဆုံႎုိင္တာလုိႛ ထုိင္းႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢႂိလ္ ကစ္တီ ဝၝစီႎၾန္ႛက ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံ နန္နင္း႓မိႂႚမႀာ အခုလာမဲ့ ေအာက္တုိဘာလ ၃၀ကေန ၃၁ရက္ေနႛအထိ ကဵင္းပဘုိႛစီစဥ္ထားတဲ့ အာဆီယံ-တ႟ုတ္ႎုိင္ငံပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္ေရး ၁၅ႎႀစ္ေဴမာက္ ႎႀစ္ပတ္လည္ပၾဲကုိ သၾားတက္ရင္း ကဵန္တဲ့ အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾက ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ သီးသန္ႛ ေတၾႚဆုံသၾားမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဆူရာယုဒ္အေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ သၾားမလည္ဖုိႛ တဴခားအေဳကာင္းမရႀိဘူးလုိႛ ထုိင္းႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢႂိလ္ ေနာက္တဦးကလည္း ေဴပာပၝတယ္။ တ႟ုတ္ႎုိ္င္ငံ နန္နင္း႓မိႂႚမႀာကဵင္းပမဲ့ ႎႀစ္ပတ္လည္ပၾဲမႀာ နအဖဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး စုိးဝင္းနဲႛ ေတၾႚတဲ့အခၝ ထုိင္း-ဴမန္မာဆက္ဆံေရး အနာဂတ္မႀာ ဘယ္လုိရႀိမယ္ဆုိတာနဲႛ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးဆူရာယုဒ္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ဴဖစ္လာတဲ့အေပၞ နအဖစစ္အစုိးရက ဘယ္လုိသေဘာထားတယ္ ဆုိတာကုိ သိရမယ္လုိႛ အကဲခတ္ပုဂၢႂိလ္ေတၾက ဆုိပၝတယ္။

၁၉၉၈ ခုႎႀစ္နဲႛ ၂၀၀၂ ခုႎႀစ္အဳကား ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးဆူရာယုဒ္ ကာကၾယ္ေရးဦးစီးခဵႂပ္အဴဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတၾင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ သၾားေရာက္လည္ပတ္ဖူးပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ထုိင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္က မူးယစ္ေဆးဝၝး ေမႀာင္ခုိကူးမႁေတၾကုိ ႎႀိမ္ႎႀင္းဖုိႛ နအဖစစ္အစုိးရ ေကဵာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားတဲ့ ဝလက္နက္ကုိင္ တပ္ဖၾဲႚေတၾအေပၞ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးဆူရာယုဒ္က ဴပတ္ဴပတ္သားသား ရပ္တည္ခဲ့တဲ့အေပၞ အေဴခခံ႓ပီး ထုိင္း-ဴမန္မာ နယ္စပ္ဆက္ဆံေရးေတၾ တင္းမာလာခဲ့ဖူးပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔