ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဘယ္ေတာ့မႀ အာဏာမလၿဲဟု နအဖ ဝန္႒ကီး ေဴပာဆို

2007-02-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ASSK_statue_200px.jpg
အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD) မႀ ဇန္နဝၝရီ ၂ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ကဵင္းပခဲ့ေသာ အႎုပညာ ဴပပၾဲတၾင္ ဴပသထားသည့္ ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ပံုတူ ႟ုပ္တုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ဘယ္ေတာ့မႀ အာဏာလၿဲေပးမႀာ မဟုတ္တဲ့အေဳကာင္း ေပဵာ္ဘၾယ္႓မိႂႚနယ္ ေညာင္ကုန္းေကဵး႟ၾာအနီး လူထုစည္းေဝးပၾဲမႀာ စက္မႁ(၁)ဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ေသာင္းက ေဴပာခဲ့တယ္လုိႛ စည္းေဝးပၾဲ တက္ခဲ့သူ တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ခုလို ေဴပာဆုိရာမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဆိုတဲ့ အမည္ကုိ မသုံးပဲ ကုလားမဆုိတဲ့ အသုံးအႎႁန္း သုံးစၾဲခဲ့ပၝတယ္။ စက္မႁ(၁)ဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ေသာင္းက ကုလားမလိုႛ ေခၞေဝၞသံုးစၾဲတာဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ရည္ႌၿန္းေဴပာဆိုေဳကာင္း စည္းေဝးပၾဲ တက္ခဲ့တဲ့ ေပဵာ္ဘၾယ္နယ္ခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ အာဏာမလၿဲႎုိင္ဘူးဆုိတာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ တရားဝင္ သေဘာထားလား စက္မႁ(၁)ဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ေသာင္းရဲ့ သေဘာထားလားဆုိတာေတာ့ ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း မသိရပၝဘူး၊ ေပဵာ္ဘၾယ္႓မိႂႚနယ္တၾင္း ေနာင္ေဖာက္လုပ္မဲ့ လမ္းမ႒ကီးေတၾ ေဆာက္လုပ္မဲ့ ေကဵာင္းေတၾရဲ့ အေဴခအေနကုိ ရႀင္းဴပတဲ့ လူေသာင္းနဲႛခဵီတက္ေရာက္တဲ့ လၾန္ခဲ့တဲ့ ႎႀစ္ပတ္ေကဵာ္က လူထုစည္းေဝးပၾဲမႀာ စက္မႁ(၁)ဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ေသာင္းက ခုလို ေဴပာခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေပဵာ္ဘၾယ္႓မိႂႚနယ္တၾင္းရႀိ ေကဵး႟ၾာေတၾ မီးမရႀိပဲ ဖေယာင္းတုိင္ထၾန္းေနရတာဟာ ေစဵး႒ကီးလၾန္းတဲ့အတၾက္ လ႖ပ္စစ္မီးရေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္ေပးဖိုႛ တင္ဴပတဲ့အခၝ တန္ဖိုး႒ကီးတဲ့ စက္မႁ(၁)ဝန္႒ကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ စက္႟ုံ ၂၀၀ေကဵာ္ကုိ ဦးစားေပးေနရလိုႛ ေလာေလာဆယ္ မဴဖစ္ႎုိင္ဘူးလိုႛ လူထုစည္းေဝးပၾဲမႀာ စက္မႁ(၁)ဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ေသာင္းက ေဴဖဳကားခဲ့ပၝတယ္။

အေမရိကန္နဲႛ ဴဗိတိသ႖အစိုးရေတၾက ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ဝင္တုိက္စရာမရႀိေပမဲ့ တုိက္လာမယ္ဆုိရင္ သူကုိယ္တုိင္ ေသနတ္ကုိင္႓ပီး ေတာ္လႀန္သၾားမဲ့အေဳကာင္းကုိပၝ အဲဒီ ေပဵာ္ဘၾယ္႓မိႂႚနယ္ လူထုစည္းေဝးပၾဲမႀာ စက္မႁ(၁)ဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ေသာင္းက ေဴပာခဲ့တယ္လုိႛ တက္ခဲ့သူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ပုိင္းနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တိုႛ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရး မဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္းရင္းေတၾထဲမႀာ စက္မႁ(၁)ဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ေသာင္းဟာ အဓိက အဟန္ႛအတားဴဖစ္တယ္လုိႛ ရန္ကုန္အေနာက္တုိင္း သံတမန္တဦးကလည္း RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔