ဝမဵားကို တ႟ုတ္နယ္စပ္သိုႛ ဴပန္လည္ေ႟ၿႚေဴပာင္းရန္ အမိန္ႛထုတ္

2007-07-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

wa_women_200px.jpg
ထိုင္းနယ္စပ္မႀ ၂မိုင္ခန္ႛအကၾာရႀိ စိုက္ခင္းတခုတၾင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ဝ အမဵိႂးသမီးမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ၎တိုႛ အေဴခခဵ စိုက္ပဵိႂး လုပ္ကိုင္ေနေသာ ထိုအရပ္မႀ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေဴမာက္ပိုင္း တ႟ုတ္ နယ္စပ္သိုႛ ဴပန္လည္ ေဴပာင္းေ႟ၿႚဖိုႛ စစ္အစိုးရက အမိန္ႛထုတ္သဴဖင့္ အခက္ဳကံႂေနရသည္ဟု ဆိုပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး ခင္ႌၾန္ႛလက္ထက္ကစ႓ပီးေတာ့ ထုိင္း-ဴမန္မာနယ္ဴခားကုိ ေဴပာင္းေ႟ၿႚအေဴခစုိက္ခဲ့ရတဲ့ UWSA ဝ ဴပည္ေသၾးစည္းညီႌၾတ္ေရး အဖၾဲႚက ဝတုိင္းရင္းသားေတၾကုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံေဴမာက္ပုိင္း ဴပန္လည္ေ႟ၿႚေဴပာင္းဖုိႛ နအဖစစ္အစုိးရက အမိန္ႛထုတ္ခဲ့တယ္လုိႛ သတင္းရရႀိပၝတယ္၊၊

ထုိင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္နဲႛအေတာ္နီးတဲ့ ရႀမ္းဴပည္ေတာင္ပုိင္းကုိ လာေရာက္အေဴခခဵခဲ့တဲ့ ဝ ေတၾကုိ ဒီလကုန္ေနာက္ဆံုးထား႓ပီး သူတုိႛမူလေနထုိင္ရာ တ႟ုတ္-ဴမန္မာနယ္ဴခားဘက္ကုိ ဴပန္ေ႟ၿႚရမယ္လုိႛ အမိန္ႛထုတ္ထားေဳကာင္း SSA ရႀမ္းဴပည္ေတာင္ပုိင္းရဲ့ ေခၝင္းေဆာင္ ဗုိလ္မႀႃး႒ကီး ေယာဆပ္ရဲ့ ေဴပာဆုိခဵက္ကုိ ကုိးကား႓ပီး ရႀမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာနက ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္၊၊

UWSA ဝ ဴပည္ ေသၾးစည္းညီႌၾတ္ေရး အဖၾဲႚရဲ့ တာဝန္ခံတဦးက အဲဒီလုိ ေ႟ၿႚေဴပာင္းမိန္ႛ ထုတ္ခဲ့တဲ့ ကိစၤကုိ ေဆၾးေႎၾးဖုိႛ သူတုိႛ UWSA ကုိယ္စားလႀယ္ အဖၾဲႚတဖၾဲႚ ကဵိႂင္းတံုကုိသၾား႓ပီး ဴမန္မာစစ္အာဏာပုိင္ေတၾနဲႛ ေဆၾးေႎၾးေနတယ္လုိႛ RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္၊၊

အဲဒိေတာင္ပုိင္းမႀာ လာေရာက္အေဴခခဵတဲ့ ဝတပ္ဖၾဲႚေတၾနဲႛ သူတုိႛရဲ့ မိသားစုဝင္ေတၾဟာ ဘိန္းအစားထုိး ရာဘာနဲႛ လုိင္ခဵီးစတဲ့ ႎႀစ္ရႀည္သီးႎႀံေတၾကုိ စုိက္ပဵိႂးခဲ့႓ပီး ရာဘာပင္ေတၾဆုိရင္ မဳကာခင္ အေစးထုတ္လုိႛရေတာ့မႀာ ဴဖစ္တယ္၊ ဒၝ့ေဳကာင့္အခုလုိ ဴပန္ေ႟ၿႚေဴပာင္းခုိင္းတဲ့အတၾက္ စိတ္ဆင္းရဲေနဳကပၝတယ္၊၊ မဴပန္ခဵင္ဳကေတာ့ဘူးလုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊ ဒီသတင္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး UWSA ဝ ဴပည္ေသၾးစည္းညီႌၾတ္ေရး အဖၾဲႚရဲ့ လယ္ယာ၊ ဆည္ေဴမာင္းနဲႛ သစ္ေတာဌာန တာဝန္ခံ ဦးဗၾန္သိန္းနဲႛ ရႀမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာန တာဝန္ခံ ဦးခၾန္ဆုိင္းတုိႛကုိ RFA မႀ ဦးခင္ေမာင္စိုးက ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔