သံဃာ့မဟာနာယကအဖဲြႚဟာ အဂတိတရားလေးပၝးကို ကဵြးလြန်နေတယ်လိုႚ ရဟန်းပဵြိမဵားသမဂ္ဂအဖြဲႚ စြပ်စြဲ


2007-12-05
Share

အ္ဋိံိယိံိုင်ငံ၊ နယူးဒေလ္ဘီမိြႚရြိ ူမန်မာသံရုံးရြေႚတြင် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေႚက ကဵင်းပသော ဆ္ဋိံူပပြဲတြင် ဆရာတော်ဦးပညာဝရပုံ။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။ >>

မုကာသေးခင်ရက်ပိုင်းက ရန်ကုန်္ဘမိြႚ သကဿန်းကဋ္ဋန်း မဂ္ဂင်ကေဵာင်းတိုက်ကို အာဏာပိုင်တေကြ ခဵိပ်ပိတ်ရာမြာ သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲႚ (မဟန)မလြည်း တာဝန်ရြ္ဘိပီး အာဏာပိုင်တေဘြက်ကလည်း ဝိနည်းဓိုရ်အဖြဲႚရဲႚ ဓမ္ထစက်နဲႚ အရေးယူပိုင်ခြင့်ကို ကေဵာ်လြန်္ဘပီး မတရားအာဏာစက်ကို အသုံးူပြနေတဲ့အေုကာင်း၊ ဒၝ့အူပင် သံဃာ့မဟာနာယကအဖဲြႚဟာ အဂတိတရားလေးပၝးကို ကဵြးလြန်နေတယ်လိုႚ အ္ဋိံိယအေူခစိုက် ူမန်မာိံိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရဟန်းပဵြိမဵားသမဂ္ဂအဖြဲႚက ူပင်းူပင်းထန်ထန် စြပ်စြဲ႟ြတ်ခဵလိုက်ပၝတယ်။

ိံိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေႚက အာဏာပိုင်တေကြ မဂ္ဂင်ကေဵာင်းတိုက်ကို ခဵိပ်ပိတ်လိုက်တာနဲႚ ပတ်သက်္ဘပီး အ္ဋိံိယအေူခစိုက် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတေနြဲႚ ပူးပေၝင်း္ဘပီး ကန်ႚကြက်ဆ္ဋိံူပခဲ့ရာမြာ ရဟန်းပဵြိမဵား သမဂ္ဂအဖြဲႚက အခုလို ဝေဖန်ူပစ်တင်ခဲ့တာ ူဖစ်ပၝတယ်။

ေုကမစြုတ်ူပဲနေတဲ့ သံဃာ့အလံပုံ ရေးဆြဲထားတဲ့ ပန်းခဵီကားခဵပ်တေကြို ရဟန်းသုံးပၝးက ကိုင်ဆောင်္ဘပီး ဒီမိုကရေစီရေးလြပ်ရြားသူ လေးဆယ်ကေဵာ်လောက်ဟာ ဓမ္ထအ္ဇိံရာယ် အစိုးရ ခေဵမြန်းုက၊ လူသတ်အစိုးရ ကဵဆုံးပၝစေ ဆိုတဲ့ ေ့ကးေုကာ်သံတေကြို ဟစ်အော်္ဘပီး ဒီနေႛမနက် ၁၁ နာရီလောက်က နယူးဒေလ္ဘီမိြႚ ပၝလီမန်လမ်းနံဘေးမြာ ူမန်မာိံိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရဟန်းပဵြိမဵားသမဂ္ဂ အနောက်ဘက် ဒေသကဦးဆောင်္ဘပီး ဆ္ဋိံူပခဲ့တာူဖစ်ပၝတယ်။

ဒီဆ္ဋိံူပပြဲကို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ဆရာတော်ဦးပညာဝရက ဘာ့ေုကာင့် ဆ္ဋိံူပရတယ်ဆိုတာကို အခုလို့မက်ုကားခဲ့ပၝတယ်။

ဆရာတော်ဦးပညာဝရ။ ။ "ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ကိုလည်း ကဵြးလြန်တာမဟုတ်ဘူး၊ နောက်္ဘပီးတော့ ဥပဒေကို ခဵိြးဖေၝက်တာလည်း မဟုတ်ဘူး၊ ဘာအူပစ်မမြရြိပဲနဲႛ ကေဵာင်းတိုက်ကိုခဵိပ်ပိတ် အဲဒီကကိုယ်တော်တေကြို ိံြင်ထုတ်္ဘပီးတော့ သံဃာတေအြတြက်လည်း နေရာထိုင်ခင်း စီစဉ်မပေးဘူး၊ အဲဒီလိုပိတ်လိုႚရမယ်ဆိုလိုႛရြိရင် သူတိုႚကို ဆန်ႚကဵင်တဲ့ကေဵာင်းတေကြို မထင်ရင်မထင်သလို ပိတ်နေတော့မြာပေၝ့လေ၊ ေူပာရမယ်ဆိုလိုႚရြိရင် သူတော်ကောင်းတရားတြေ မပေဵာက်ကြယ်အောင်၊ မသူတော် တရားတေပြို္ဘပီးတော့ ဋ္ဌကီးထြားမလာခင် အခဵိန်မြီဟန်ႛတားိံိုင်အောင် ဆ္ဋိံူပတာပေၝ့။"

ဆက်လက်္ဘပီး ဆရာတော်ဦးပညာဝရက မဂ္ဂင်ကေဵာင်း တာဝန်ရြိသံဃာတော်တေကြ သက်ဆိုင်ရာ သံဃနာယကအဖြဲႚကို အေုကာင်းုကားလ္တေွာက်ထားပေမယ့် သံဃနာယက (မဟန) အဖြဲႚက အာဏာစက်နဲႚလုပ်တာမိုႚ တားလိုႚမရပၝဘူးလိုႚ တုံႚူပန်ခဲ့တာဟာ တာဝန်မဲ့လြန်းတဲ့အေုကာင်း၊ သံဃအရေးကိင်္စကို မဟနရဲႚ ဝိနည်းဓိုရ်အဖြဲႚက ဝိနည်းလမ်းေုကာင်းနဲႚအညီ ဓမ္ထစက်နဲႚ ေူဖရြင်း အရေးယူရမြာူဖစ်ပေမယ့် မဟနဟာ အဂတိတရားလေးပၝးကို လိုက်စား္ဘပီး အမြန်တရားကို မဵက်ကြယ်ူပထြားတယ်လိုႚ ဝေဖန်မိန်ႚုကားသြားပၝတယ်။

ဆရာတော်ဦးပညာဝရ။ ။ "သံဃာတော်တေကြ သမုတိဆ္ဋိံပေး္ဘပီးတော့ သာသနာ့အရေး ဆောင်ရြက်ဖိုႚရာအတြက် သူတိုႛကို ဆ္ဋိံမဲပေးထားတာပၝ။ အဂတိတရား လေးပၝးကင်းကင်းနဲႚ ိံိုင်ငံတော် မဟာသံဃာ့နာယကအဖြဲႚက ဝိနည်းနဲႚအညီ သာသနာအရေးမြာ မြန်မြန်ကန်ကန်၊ ရဲရဲဝံ့ဝံ့၊ ူပတ်ူပတ်သားသား ဆောင်ရြက်ရမဲ့တာဝန်ရြိပၝတယ်။ အခုတော့ အဂတိတရားလိုက်စား္ဘပီးတော့ မသိကဵြိးကဋ္ဋံ ူပြနေတာဟာ မူဖစ်သင့်တဲ့ကိင်္စပေၝ့၊ ဒီအဓမ္ထအမဋ္ဌြကီးကို မသိကဵြိးကဋ္ဋူံပ္ဘြပီးတော့ မဵက်စေ့မြိတ်နေမယ်ဆိုရင် သာသနာဟာ တူဖည်းူဖည်း လုံးပၝးပၝးသြားမြာပဲ၊ ဒီသာသနာဟာ ူမတ်စြာဘုရားရဲႚသာသနာူဖစ်တယ်၊ နအဖ သာသနာမဟုတ်ဘူး၊ ဒၝေုကာင့်မိုႚလိုႚ နအဖအလို လိုက်စရာမလိုဘူး။ ူမတ်စြာဘုရားရဲႚ သာသနာတော် ူဖစ်တဲ့အတြက် ေုကာင့်မိုႚလိုႚ ူမတ်စြာဘုရားရဲႚ ဝိနည်းဓမ္ထအတိုင်းပဲ ိံိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယက ဆရာတော်ဋ္ဌကီးတေကြ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရပ်တည်ဖိုႚ လိုအပ်ပၝတယ်။ သာသနာရဲႚမဵကိံြာကို ုကည့်ရပၝမယ်၊ ူမတ်စြာဘုရားရြင်ရဲႚ မဵကိံြာကို ုကည့်ရပၝမယ်။"

္ဘပီးခဲ့တဲ့ ိံိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေႛက ရန်ကုန်္ဘမိြႚ၊ သကဿန်းကဋ္ဋန်း မဂ္ဂင်ကေဵာင်းတိုက်ကို အာဏာပိုင်တေကြ ခဵိပ်ပိတ်ခဲ့သလို အောက်တိုဘာလဆန်းပိုင်းကလည်း မဂဿလာတောင်ႌြန်ႛ္ဘမိြႚနယ် ပဲခူးကေဵာင်း (သိမ်ကေဵာင်းဆောင်)ကိုလည်း ခဵိပ်ပိတ်ခဲ့ပၝတယ်။ ဒၝ့အူပင် ရန်ကုန်္ဘမိြႚ ေူခာက်ထပ်ဋ္ဌကီး ူမန်မာ့ဂုဏ်ရည် ကေဵာင်းတိုက်လည်း ခဵိပ်ပိတ်ခံခဲ့ရတယ်လိုႚ အ္ဋိံိယအေူခစိုက် ူမန်မာိံိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရဟန်းပဵြိမဵားသမဂ္ဂအဖြဲႚက သတင်းထုတ်ူပန်ပၝတယ်။ သံဃာ့မဟာနာယက (မဟန)အဖြဲႚ ဆရာတော် ၄၇ ပၝး ရြိတဲ့အထဲမြာ တရားသူဖင့်ရပ်တည်နေတဲ့ ဆရာတော်က ၅၀ ရာခိုငိံြန်းတောင်မရြိတဲ့ အေုကာင်း၊ အမြန်တရားကို လိုလားတဲ့ သံဃာတော်အနည်းအကဵဉ်းနဲႚ သာသနာတော် တည်တန်ႚခိုင်ူမဲရေးအတြက် မလုပိံိုင်တဲ့ အဖြဲႚအစည်းူဖစ်တာေုကာင့် မတရားတဲ့အဖြဲႚအစည်းကနေ ိုံတ်ထြက်သင့်္ဘပီလိုႚလည်း ရဟန်းပဵြိမဵားသမဂ္ဂက တိုက်တြန်းခဲ့ပၝတယ်။

ဒီကနေႚူပလြုပ်တဲ့ ဆ္ဋိံူပပြဲမြာ ခရစ်ယာန်နဲႚမူဆလင် ဘာသာရေးအဖြဲႚအစည်း ခေၝင်းဆောင်တခဵြိႚလည်းပၝဝင်္ဘပီး အင်အားဋ္ဌကီးမားတဲ့ ဗုဒ္ဌသာသနာဂုဏ်ရြိန်ဝၝ မြေးမြိန်အောင် စစ်အစိုးရရဲႚ ဆောင်ရြက်ခဵက်တေဟြာ အားနည်းတဲ့ ခရစ်ယာန်နဲႚမူဆလင် ဘာသာဝင်တေအြတြက်ပၝ စိုးရိမ်စရာူဖစ်တဲ့အေုကာင်း၊ ဒၝ့ေုကာင့် ူမန်မာူပည်တြင်းက ဘာသာပေၝင်းစုံ စုစည်းညီႌြတ်မနြဲႚ ဘုံရန်သူ စစ်အာဏာရြင်စနစ်ကို သတိမူပတ် တော်လြန်သြားဖိုႚ လိုအပ်တယ်လိုႚလည်း ခရစ်ယာန်နဲႚမူဆလင် ဘာသာရေးခေၝင်းဆောင်တေကြ ေူပာဆိုသြားပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။