ကုိရင္ေလး၂ ပၝးကို ဒုတပ္ဳကပ္တဦးက ဴဖားေယာင္းေခၞေဆာင္သၾား

ဧရာဝတီတိုင္း ေမာ္လ႓မိႂင္က႗န္း႓မိႂႚနယ္အတၾင္း အသက္မဴပည့္ေသးတဲ့ ကုိရင္ေလး၂ပၝးကို ဒုတပ္ဳကပ္တဦးက လၾန္ခဲ့တဲ့ ဳသဂုတ္လ ၂၂ရက္ေနႛက စည္းရံုးေခၞေဆာင္သၾားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေကဵာင္းထိုင္ဆရာေတာ္က လိုက္လံ စုံစမ္းေမးဴမန္းတာေတၾ ေနႛခဵင္းပဲလုပ္ခဲ့တာေဳကာင့္ ကိုရင္ေတၾကို အရာရႀိတဦး ကိုယ္တိုင္ ဳသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေနႛ မနက္ပိုင္းက ေကဵာင္းကိုဴပန္လာပိုႛတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2008-08-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရန္ကုန္႓မိႂႚ ေ႟ၿတိဂံုေစတီေတာ္ေပၞတၾင္ ဝၝဆိုလဴပည့္၊ ဓမၳစဳကာေနႛက ပရိတ္တရားေတာ္မဵား ႟ၾတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ေနေသာ သံဃာတပၝး ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ရန္ကုန္႓မိႂႚ ေ႟ၿတိဂံုေစတီေတာ္ေပၞတၾင္ ဝၝဆိုလဴပည့္၊ ဓမၳစဳကာေနႛက ပရိတ္တရားေတာ္မဵား ႟ၾတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ေနေသာ သံဃာတပၝး ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေလေဘးသင့္ေဒသေတၾမႀာ မိဘမဲ့ခေလးမဵားနဲႛ မိဘမဵား အေဴခမဲ့ အေနမဲ့ ဴဖစ္သၾားဳကသူ လူငယ္လူရၾယ္ အေတာ္မဵားမဵား စစ္ထဲဝင္ဖိုႛ သိမ္းသၾင္းေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတၾ ထၾက္ေပၞခဲ့ေပမဲ့ အတည္ဴပႂနိုင္ဴခင္းမရႀိေသးပၝဘူး၊ ဒၝေပမဲ့ ေမာ္လ႓မိႂင္က႗န္း႓မိႂ့မႀာ အသက္မဴပည့္ေသးတဲ့ ကိုရင္၂ပၝးကို စည္းရံုးေခၞေဆာင္သၾားတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေဳကာင့္ ႓မိႂႚခံေတၾ တအံ့တဳသဴဖစ္ရတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္၊

စည္းရံုးေခၞေဆာင္သၾားတယ္ဆိုတဲ့ ကိုရင္ေလးေတၾကေတာ့ ကိုရင္ (ရႀင္အိႎၬက) ၁၃ႎႀစ္နဲႚ ကုိရင္ (ရႀင္အိေဴႎၬ စာရ) ၁၅-ႎႀစ္တိုႛ ဴဖစ္ဳက႓ပီး ေမာ္လ႓မိႂင္က႗န္း႓မိႂႚ ရတနာပံုေကဵာင္းက ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။

အဲဒီကိုရင္ေလး၂ပၝးကို တပ္ဳကပ္ ဝတ္စံုဝတ္ထားသူတဦးက ေခၞေဆာင္သၾားတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတၾ ဳကားရ႓ပီး ကိုရင္ေလးေတၾ ေကဵာင္းကို ဴပန္ေရာက္မလာတာေဳကာင့္ ရတနာပံုေကဵာင္း ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္ စံုစမ္းေမးဴမန္း တာေတၾလုပ္ခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆရာေတာ္နဲႚ နီးစပ္သူေတၾကေဴပာပၝတယ္။ စံုစမ္းေမးဴမန္းတာေတၾ လုပ္ခဲ့႓ပီးေနာက္ ဳသဂုတ္လ ၂၃ရက္ ညပိုင္းမႀာေတာ့ အရပ္ဝတ္နဲႚ စစ္ေထာက္လႀမ္းေရး ၂ဦး ဆရာေတာ္ရဲႚ ေကဵာင္းကို ေရာက္လာ႓ပီး ဆရာေတာ္ကို ေလ႖ာက္ထား ေမးဴမန္းတာေတၾလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။ အလားတူ ကိုယ္ရင္ေလး၂ပၝးကို ေခၞသၾားတယ္ဆိုတဲ့ ဆက္သၾယ္ေရးတပ္က တပ္ရင္းမႀႃးကိုယ္တိုင္လည္း ဆရာေတာ္ထံကို တယ္လီဖံုးနဲႛ ဆက္႓ပီးေတာင္းပန္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဆရာေတာ္နဲႛ နီးစပ္သူတဦးက အခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဆရာေတာ္နဲႛ နီးစပ္သူတဦး။ " နာရီေလာက္မႀာ ဆရာေတာ္က ကဵေနာ့ဆီလာ႓ပီး ရန္ကုန္ကေနသူႛဆီကို လႀမ္း႓ပီးေတာ့ ဖုန္းဆက္တယ္၊ တပည့္ေတာ္ကို သနားပၝဘုရား၊ အခုတိုင္းက တပည့္ေတာ္ကို ဖိအားေပးေနပၝ႓ပီေပၝ့၊ တပည့္ေတာ္ကို ခၾင့္လၿတ္ပၝဘုရားလိုႛေဴပာပၝတယ္။ ဆရာေတာ္က ခၾင့္လၿတ္တယ္ေလ၊ အခုလုိဴဖစ္လုိႛ ဴဖစ္ဴဖစ္ခဵင္း ေလ႖ာက္ေဴပာရတာပဲလိုႛ ဴပန္ေဴပာလိုက္တယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။"

ဳသဂုတ္လ ၂၄ရက္ေန ့မနက္ပိုင္းမႀာေတာ့ အရာရႀိတဦး ကိုယ္တိုင္လိုက္ပၝတဲ့ အဖၾဲႚတဖၾဲႚ ရတနာပံုေကဵာင္းကို လိုက္လာ႓ပီး ေခၞေဆာင္သၾားတဲ့ ကိုယ္ရင္ေလး၂ပၝးကို လာေရာက္အပ္ႎႀံတာဴဖစ္တယ္လိုႛ စံုစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။ ဒီကိစၤနဲႚ ပတ္သက္႓ပီး ရတနာပံု ေကဵာင္းက ဦးဇင္းတပၝးကို ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားတာကို နားဆင္ႎုိင္ပၝတယ္။

ဦးတင္ေအာင္ခိုင္ရဲႚ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔