လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူမဵားအား တရားစၾဲဴခင္းကို ေကာ္မရႀင္ အထူးစိုးရိမ္

2007-06-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

attack_victim2_200px.jpg
ဟသႆာတ႓မိႂႚနယ္ အုတ္ပံုေကဵး႟ၾာတၾင္ ဧ႓ပီ ၁၈ရက္ေနႚက ဝိုင္းဝန္း ႟ိုက္ႎႀက္ခံရသူမဵား၏ ေကဵာဴပင္တၾင္ ေလာက္ေလးဒဏ္ရာႎႀင့္ အ႟ိုက္ခံထားရေသာ ဒဏ္ရာမဵားကို ေတၾႚဴမင္ရ႓ပီး ဦးေခၝင္း ဒဏ္ရာေဳကာင့္ သတိလစ္ ေမ့ေမဵာေနခဲ့ပၝသည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္္မာႎုိ္င္ငံမႀာ လူအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾ တုိက္ခုိက္ခံရ႓ပီးေနာက္ သူတုိႛကုိ တရားစၾဲဆုိထားတဲ့ ကိစၤအေပၞ အထူးစုိးရိမ္မကင္း ဴဖစ္ရတယ္လုိႛ အာရႀ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္အဖၾဲႚ (AHRC) က အေရးေပၞ ေဳကညာခဵက္တေစာင္ ထုတ္ဴပန္လုိက္ပၝတယ္၊၊

လူႛအခၾင့္အေရး ဴမၟင့္တင္ေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနသူေတၾကုိ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဧ႓ပီလက ရဲတပ္ဖၾဲႚ၊ ေဒသခံအာဏာပုိင္ေတၾနဲႛ အစုိးရက ေကဵာေထာက္ေနာက္ခံ ဴပႂေပးထားတဲ့အဖၾဲႚေတၾက ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ႟ုိက္ႎႀက္ တုိက္ခုိက္ခဲ့႓ပီးတဲ့ေနာက္ တုိက္ခုိက္ခံရသူေတၾကုိ ထိန္းသိမ္းထား႓ပီး ႒ကီးေလးတဲ့ ဥေပေဒပုဒ္မေတၾနဲႛ တရားစၾဲဆုိထားတဲ့ကိစၤအေပၞ အထူး စုိးရိမ္မကင္း ဴဖစ္ရေဳကာင္း AHRC အာရႀလူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္အဖၾဲႚက ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္လုိက္တာပၝ၊၊

ဒီေဳကညာခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး AHRC အာရႀလူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္အဖၾဲႚရဲ့ ေဴပာခၾင့္္ရပုဂၢိႂလ္က အခုလုိ ေဴပာဳကားပၝတယ္၊၊

လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾ ႟ုိက္ႎႀက္ခံရ႓ပီးေနာက္ပုိင္း ရပ္ကၾက္ေကာင္စီလူ႒ကီးက တရားစၾဲဆုိတဲ့ ရာဇဝတ္မႁေတၾနဲႛတရားစၾဲဆုိခဲ့ေဳကာင္း၊ ဒီထဲက အမႁတမႁကေတာ့ လူ ၆ဦးကုိ ဴပည္သူေတၾရဲ့ ေအးခဵမ္းသာယာေရးကုိ ေႎႀာင့္ယႀက္ဖဵက္ဆီးမႁနဲႛ တရားစၾဲဆုိခဲ့႓ပီး၊ ဒီတရားစၾဲဆုိမႁဟာ ဥပေဒေဳကာင္းနဲႛ ညီႌၾတ္မႁမရႀိေဳကာင္း၊ ဒီကိစၤဟာ အခု တုိက္ခုိက္ခံရတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾကုိသာမကပဲ တဴခား လူႛအခၾင့္အေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနသူ အားလံုးကုိ ေဴခာက္လႀန္ႛလုိက္တာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဒီအေတာအတၾင္း လူႛအခၾင့္အေရး ဴမၟင့္တင္ေဆာင္႟ၾက္သူ ကုိဴမင့္ႎုိင္ဘက္က ႟ုိက္ႎႀက္ခဲ့သူေတၾကုိ ဴပန္လည္ တရားစၾဲဆုိတဲ့အမႁ ရႀံုးနိမ့္သၾားခဲ့ရတဲ့အေပၞမႀာလည္း အထူးအေလးထား စုိးရိမ္မိေဳကာင္း AHRC အဖၾဲႚ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္က ေဴပာသၾားပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ဴပင္ တုိက္ခုိက္ခဲ့သူူေတၾကုိလည္း အေရးယူမႁမရႀိေဳကာင္းစသဴဖင့္ ဒီထုတ္ဴပန္ခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပပၝရႀိပၝတယ္၊၊

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔