ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ေသဆံုးမႁ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ဳသစေဳတးလဵား ေတာင္းဆို

2006-10-18
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
thet_win_aung_150px.jpg

႓ပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္ေနႛက မႎၩေလးအကဵဥ္းေထာင္မႀာ ေသဆုံးခဲ့ရတဲ့ ေကဵာင္းသား ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ကုိသက္ဝင္းေအာင္ ေသဆုံးရမႁအတၾက္ ဝမ္းနည္းတုန္္လႁပ္မိေဳကာင္းနဲႛ လၾတ္လပ္တဲ ့စုံစမ္းစစ္ေဆးမႁ ဴပႂလုပ္ေပးဖုိႛ ေတာင္းဆုိလုိက္႓ပီး၊ ကဵန္ရႀိေနတဲ့ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ အားလုံးကုိ လၿတ္ေပးဖုိႛ ဳသစေဳတးလဵား ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ အလက္ဇန္ဒၝ ေဒၝင္းနားက ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာနအဖစစ္အစုိးရရဲ့ တရားမ႖တမႁမရႀိဘဲ အကဵဥ္းခဵခံထားရတဲ့ လူငယ္ေကဵာင္းသား ႎုိင္ငံေရးလႁပ္ရႀားသူ ကုိသက္ဝင္းေအာင္ ေသဆုံးရမႁကုိ အလၾန္ကုိပဲ ဝမ္းနည္း တုန္လႁပ္သၾားမိတယ္လုိႛ မစၤတာ အလက္ဇန္ဒၝး ေဒၝင္းနားက ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

အခုလုိ ကုိသက္ဝင္းေအာင္ ေသဆုံးမႁကုိ လၾတ္လပ္႓ပီး မႀန္ကန္တဲ့ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႁ လုပ္ေပးဖုိႛ နအဖစစ္အစုိးရက တာဝန္ယူရမယ္လုိႛလည္း ဳသစေဳတးလဵား ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက ေတာင္းဆုိလုိက္ပၝတယ္။ တဆက္တည္းမႀာပဲ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ အားလုံးကုိ ခ႗င္းခဵက္ တစုံတရာမရႀိဘဲ၊ ခဵက္ခဵင္း လၿတ္ေပးဖိုႛကုိလည္း စစ္အစုိးရက လုပ္ေဆာင္ေပးရမယ္လုိႛ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး အလက္ဇန္ဒၝး ေဒၝင္းနားက သူႛရဲ့ ေဳကညာခဵက္ထဲမႀာ ေဴပာဆုိထားပၝတယ္။

အခုလုိ ကုိသက္ဝင္းေအာင္ ေသဆုံးရတဲ့ ကိစၤနဲႛပတ္သက္ ဆက္စပ္႓ပီး ေဴပာဆုိရာမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံက အကဵဥ္းေထာင္ေတၾရဲ့ အေဴခအေနေတၾကုိ သူႛအေနနဲႛ စုိးရိမ္မိေဳကာင္းနဲႛ ႎုိင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီအဖဲၾႛ (ICRC) ကုိ အကဵဥ္းေထာင္ေတၾကုိ အဴမန္ဆုံး ဴပန္လည္ သၾားေရာက္ခၾင့္ဴပႂဖုိႛကုိလည္း ေတာင္းဆုိ တုိက္တၾန္း လုိက္ပၝတယ္။

ကုိသက္ဝင္းေအာင္ဟာ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ လၿတ္ေပးဖုိႛနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ပညာေရး အေဴခအေနေတၾ တုိးတက္ေကာင္းမၾန္ဖိုႛ ေတာင္းဆုိဆႎၬဴပရာမႀာ ပၝဝင္ခဲ့တဲ့အတၾက္ ၁၉၉၈ ခုႎႀစ္က ေထာင္ဒဏ္ ႎႀစ္ေပၝင္း ၆၀ နီီးပၝးခဵခံရ႓ပီး၊ ညၟင္းပန္းႎႀိပ္စက္တာေတၾကုိ ခံခဲ့ရပၝတယ္။

ကမၲာ့ကုလသမဂၢနဲႛ ႎုိင္ငံတကာ အဖဲၾႚအစည္းေတၾရဲ့ ခန္ႛမႀန္းတၾက္ခဵက္မႁအရ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ နအဖစစ္အစုိးရရဲ့ အကဵဥ္းေထာင္ေတၾထဲမႀာ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ၁,၁၀၀ေကဵာ္ အကဵဥ္းကဵခံေနရဆဲဴဖစ္တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔