ေမႀာ္ဘီ၊ တိုက္႒ကီး ယာဥ္လိုင္းမဵားကို အာဏာပိုင္မဵား တိုက္႟ိုက္ကၾပ္ကဲမည္

ရန္ကုန္တိုင္းတၾင္း ေဴပးဆၾဲေနတဲႛ ေမႀာ္ဘီ၊ တုိက္႒ကီး ယာဥ္လိုင္းေတၾကို ႎုိဝင္ဘာလ ၁ရက္ေနႛက စ႓ပီး ရန္ကုန္တုိင္း ေဴမာက္ပိုင္းခ႟ိုင္ အာဏာပိုင္ေတၾက တုိက္႟ိုက္ အုပ္ခဵႂပ္ေတာ့မယ္လိုႛ ေဳကညာလိုက္တဲႛအတၾက္ ကားပိုင္ရႀင္ေတၾနဲႛ လက္ရႀိ ယာဥ္လိုင္း အုပ္ခဵႂပ္သူေတၾက မေကဵမနပ္ဴဖစ္ဳကတယ္လိုႛ ကားသမားေတၾက ေဴပာပၝတယ္။
2008-10-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရပ္နားထားေသာ အေဝးေဴပးကားေပၞမႀ ခရီးသည္မဵားကို အစားအေသာက္ ေရာင္းခဵေနသည့္ ေဈးသည္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ရပ္နားထားေသာ အေဝးေဴပးကားေပၞမႀ ခရီးသည္မဵားကို အစားအေသာက္ ေရာင္းခဵေနသည့္ ေဈးသည္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ရက္ေနႛ မနက္ ၁၀နာရီမႀာ ယာဥ္ပိုင္ရႀင္ေတၾ ယာဥ္လိုင္းတာဝန္ရႀိသူေတၾကို ေမႀာ္ဘီ႓မိႂႚနယ္ ဳကံႛခိုင္ဖၾံ႓ဖိႂးေရး အသင္း႟ံုးမႀာ ခ႟ိုင္ အာဏာပိုင္ေတၾဘက္က ဆင္ႛေခၞ႓ပီး အခုလက္ရႀိ ေဴပးဆၾဲေနတဲႛ ယာဥ္လိုင္းေတၾအဴပင္ ယာဥ္လိုင္း အသင္းေတၾရဲ့ လက္ရႀိ ႟ံုးစုိက္ေနတဲႛ အေဆာက္အအံု၊ ႟ံုးတၾင္း ပရိေဘာဂပစၤည္းမဵား အပၝအဝင္ ကားအသင္းေတၾရဲ့ ဘၸာေငၾစတာေတၾကို သိမ္းလုိက္႓ပီး ခ႟ိုင္ခယကရဲ့ အုပ္ခဵႂပ္မႁေအာက္မႀာ ေရာက္ရႀိသၾား႓ပီလိုႛ ရန္ကုန္တုိင္း ေဴမာက္ပိုင္းခ႟ိုင္ဥကၠႉ ဗိုလ္မႀႃး သိန္းႎိုင္ကိုယ္တိုင္ ေဴပာခဲ့တယ္လိုႛ တက္ေရာက္ခဲႛသူ ယာဥ္ပိုင္ရႀင္တဦးက ေဴပာဴပပၝတယ္။

ယာဥ္ပိုင္ရႀင္တဦး။       ။ “က႗န္ေတာ္တိုႛကို ဴပန္လည္ ေဆၾးေႎၾးတုိင္ပင္ ညိၟႎိုင္းဴခင္းမရႀိပဲ အဲဒီလိုမဵိႂးလုပ္သၾားတာပၝ၊ ကၾန္ပလိန္း လုပ္ခဵင္တာေပၝႛ၊ လံုးဝ လုပ္ခၾင္ႛကို မရဘူး တခၝတည္းေဴပာတာ၊ အခုက႗န္ေတာ္ေဴပာတဲ့စကားကမႀ ရႀည္ေကာင္းရႀည္ဦးမယ္၊ အစည္းအေဝးပံုစံက ငၝးမိနစ္နဲႛ ႓ပီးသၾားတယ္၊ အထက္အဖၾဲႚအစည္းေတၾက သူတိုႛကို ခိုင္းလိုက္ပၝတယ္ေပၝႛ ။”

အလားတူ တုိက္႒ကီး႓မိႂႚနယ္ ယာဥ္လိုင္း တာဝန္ရႀိသူေတၾကိုလည္း ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ရက္ေနႛ မနက္ ၉း၀၀မႀာ ခ႟ိုင္တာဝန္ရႀိသူေတၾက ေဴပာဳကားခဲႛတယ္လိုႛ သိရပၝ တယ္။

အရင္က အသင္းပိုင္ ယာဥ္လိုင္းေတၾနဲႛ ပုဂၢလိက ယာဥ္ပိုင္ရႀင္ေတၾက ယာဥ္လိုင္းေတၾရဲ့ ကိစၤမႀန္သမ႖ကို ေဆာင္႟ၾက္ခဲႛဳက႓ပီး အခုလို ခ႟ိုင္အာဏာပိုင္ေတၾဘက္က တုိက္႟ိုက္အုပ္ခဵႂပ္တဲႛအခၝ မလိုလားအပ္တဲႛ ေငၾေဳကးဴပႍနာေတၾ ဂိတ္ေဳကး အခၾန္ေကာက္ခံမႁေတၾ လုပ္အားေပး ေခဵာဆၾဲ ခုိင္းေစမႁေတၾကို ေတၾႚဳကံႂလာရႎိုင္တယ္လိုႛ ယာဥ္ပိုင္ရႀင္တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

အခုလက္ရႀိ ခ႟ိုင္က အာဏာသိမ္းလိုက္တဲႛ ယာဥ္လိုင္းေတၾကေတာႛ ေမႀာ္ဘီ႓မိႂႚနယ္ ယာဥ္လိုင္းအမႀတ္ ၁၈၅၊ ၁၉၅၊ ၁၃၁နဲႛ တုိက္႒ကီး႓မိႂႚနယ္ ယာဥ္လိုင္းအမႀတ္ ၁၃၂တိုႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ယာဥ္ပိုင္ရႀင္ အမဵားစုကေတာႛ အခုလို လာမယ္ႛ ႎုိဝင္ဘာ ၁ရက္ကစ႓ပီး ခ႟ိုင္အာဏာပိုင္ေတၾက ယာဥ္လိုင္းေတၾကို တိုက္႟ိုက္ အုပ္ခဵႃပ္မယ္ႛ ကိစၤကို မေကဵမနပ္ပဲ ဒၝဟာ ဴပည္သူပိုင္သိမ္းတာနဲႛ အလားတူတယ္လိုႛ ေဝဖန္ေဴပာဆိုေနဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔