ခရမ္းခဵဥ္သီးေစဵးကၾက္ထဲ ဝင္စၾက္သဴဖင့္ ေနဴပည္ေတာ္သိုႛ တိုင္ဳကား

2006-09-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

မႎၩေလးကုိင္းတန္းေစဵးက ခရမ္းခဵဥ္သီးပၾဲ႟ုံလုပ္ငန္းရႀင္ေတၾနဲႛ အင္းေလးက ခရမ္းခဵဥ္သီးစုိက္ပဵႂိးတဲ့ ေတာင္သူေတၾ ေပၝင္း႓ပီး အထက္ဴမန္မာဴပည္ ခရမ္းခဵဥ္သီး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႁမႀာ ေဒသခံအာဏာပုိင္ေတၾက ေႎႀာင့္ယႀက္ေနတာကုိ ဳကားဝင္ေဴဖရႀင္းေပးဖုိႛ ေနဴပည္ေတာ္စစ္႟ုံးခဵႂပ္ကုိ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေနႛက တုိက္႟ုိက္စာတင္ ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ဇၾန္လ ၂၀ရက္ေနႛကစလုိႛ ကုိင္းတန္းေစဵးက ခရမ္းခဵဥ္သီးပၾဲ႟ုံေတၾကုိ သီရိမာလာေစဵးကုိ ေရၿႚဳကဖုိႛ မႎၩေလး စည္ပင္အာဏာပုိင္ေတၾက ႌၿန္ဳကားခဵက္ထုတ္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ေစဵးသစ္ဟာ ေဝးလံတဲ့အဴပင္ မုိးတၾင္းမႀာ ႟ၿံႚဗၾက္ေတၾအဴပည္ႛဴဖစ္ေနတာ၊ သၾားရတဲ့ လမ္းပန္းဆက္သၾယ္ေရး ခက္တဲ့အတၾက္ စရိတ္စက ပုိတက္သၾားတာ၊ ေစဵးသစ္ဟာ ညေစဵးဴဖစ္တာ စတာေတၾေဳကာင့္ နဂုိေဖာက္သည္ေတၾ အဆက္ဴပတ္ကုန္ရတယ္လုိႛ ပၾဲ႟ုံလုပ္ငန္းရႀင္ေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ေစဵးသစ္အရပ္တဝုိက္မႀာ ဒုစ႟ုိက္မႁေတၾလည္း မဵားဴပားတယ္လုိႛ သူတုိႛက ဆုိပၝတယ္။

ဒီလုိ အတင္းေ႟ၿႚေဴပာင္းခုိင္းတဲ့ ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ပၾဲ႟ုံပုိင္ရႀင္ေတၾက စည္ပင္သာယာ ဌာနဆုိင္ရာေတၾကုိသာမက ႓မိႂႚေတာ္ဝန္ကုိပၝ အသနားခံတုိင္ဳကားခဲ့ေပမယ့္ အေဳကာင္းမထူးခဲ့ဘူးလုိႛ ခရမ္းခဵဥ္သီးပၾဲ႟ုံသမားေတၾက ေဴပာဴပပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ေစဵးသစ္ကုိ မေ႟ၿႚေဴပာင္းတဲ့ ပၾဲ႟ုံေတၾကုိေတာ့ အာဏာပုိင္ေတၾက ကုိင္းတန္းေစဵးအတၾင္း ခရမ္းခဵဥ္သီး ေရာင္းခဵခၾင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့ပၝတယ္။ ခုလုိ ခရမ္းခဵဥ္သီးကုန္ေတၾကုိ ဖမ္းဆီးပိတ္ပင္မႁေဳကာင့္ ပၾဲ႟ုံေတၾသာမက ခရမ္းခဵဥ္သီး စုိက္ပဵႂိးတဲ့ အင္းေလးေဒသက ေတာင္သူေတၾလည္း အထူးဒုကၡေရာက္ရေဳကာင္းကုိ ပၾဲ႟ုံလုပ္ငန္းရႀင္တဦးက ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ RFA က မႎၩေလး စည္ပင္သာယာကုိ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဲ့ရာမႀာေတာ့ ဴပန္လည္ေဴဖဆုိဖိုႛ ဴငင္းဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔