ူမန်မာိံိုင်ငံခရီးပေၞ ဘန်ကီမြန်း ယုံုကည်မရြြိ

ူမန်မာိံိုင်ငံကို ခရီးထြက်ခြာတော့မယ်ႛ ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ် မင်္စတာ ဘန်ကီမြန်းက သူသြားရောက်မယ်ႛ ခရီးစဉ်နဲႛပတ်သက်္ဘပီး ယုံကည်မရြြိ ေုကာင်း မေလ ၂၀ရက် အဂဿၝနေႛက ရြင်းလင်းေူပာုကားခဲႛပၝတယ်။

2008-05-21
Share
nargis_ban_ki-moon_305px.jpg ထိုင်းိံိုင်ငံ ဗန်ကောက်္ဘမိြႚသိုႛ မေလ ၂၁ရက်နေႛက ဆိုက်ရောက်လာသော ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ် မင်္စတာ ဘန်ကီမြန်း (ဝဲ) ိံြင့် ထိုင်းိံိုင်ငူံခားရေး ဝန်ဋ္ဌကီး ိုံပ်ပၝဒြန် ပတ္ဇမတိုႛ လေဆိပ်တြင် သတင်းစာရြင်းလင်းပြဲ ူပလြုပ်နေပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ူမန်မာိံိုင်ငံရဲ့ မုန်တိုင်းသင်ႛအရပ်ဒေသတေရြဲ့ ရ၅ ရာခိုငိံြန်းလောက်ဟာ ခုထိ ကယ်ဆယ်ထောက်ပံႛရေး အကူအညီတြေ မရရြိသေးတဲႛအတြက် သူႛခရီးစဉ်အတြင်းမြာ ူမန်မာစစ်အစိုးရ ထိပ်ပိုင်းခေၝင်းဆောင်တေနြဲႛ တြေႚဆု္ဘံပီး အကူအညီတြေ ပိုမိုပေးအပ် လုပ်ဆောင်ဖိုႛအေုကာင်း တြန်းအားပေးေူပာဆိုမြာ ူဖစ်တယ်လိုႛ မင်္စတာ ဘန်ကီမြန်းက ေူပာသြားပၝတယ်။

ဒီအခဵိန်ကာလဟာ ူမန်မာူပည်အတြက် အလြန်အရေးဋ္ဌကီးနေတဲႛ ကာလူဖစ်တယ်လိုႛလည်း သူကေူပာပၝတယ်။ အလုပ်လုပ်နေတဲႛ ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ် တခဵိြႚရြိပေမဲႛ ဒုက္ခသည် အရေအတြက် စုစုပေၝင်းရဲ့ ၂၅ ရာခိုငိံြန်းလောက်ဟာ ကယ်ဆယ်ရေး အထောက်အပံႛပင်္စည်းတြေ ရရြိံိုင်နေသေးတဲႛ အတြက် ကယ်ဆယ်ရေးပင်္စည်းတေအြတြက် လုပ်ဆောင်ရဦးမြာ ူဖစ်တယ်လိုႛ ူမန်မာူပည်ကို မထြက်ခြာခင် လေဆိပ်မြာ ေူပာပၝတယ်။

ဆက်လက်္ဘပီး ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတြေ အူမန်ဆုံးတိုးတက်လုပ်ဆောင်လာိံိုင်ဖိုႛ သူမြေဵာ်လင်ႛသလို ူမန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ လိုက်လေဵာလာမတြခဵိြႚူဖစ်တဲႛ အာဆီယံအဖြဲႚဝငိံိုင်ငံတြေကြ ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတေကြို အထောက်အကူပင်္စည်းတြေ ူဖန်ႛူဖြးရေးတြေ စတင်လုပ်ခြင်ႛပေးတာကို ဋ္ဌကိဆြိုပၝတယ်လိုႛ ေူပာုကားခဲႛပၝတယ်။

သြားရေးလာရေးခက်ခဲလိုႛ ခုထိ ကယ်ဆယ်ထောက်ပံႛရေးတြေ မရောက်ရြိသေးတဲႛ ဒေသတေမြြာ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ဆောင်မယ်ႛ ကမႝာႛ စားနပ်ရိက္ခာအဖြဲႚဋ္ဌကီးရဲ့ ရဟတ်ယာဉ် ၉ စီးကို ူမန်မာစစ်အစိုးရက လာရောက်ခြင်ႛူပြေုကာင်း သူကေူပာပၝတယ်။ အခုလို ရဟတ်ယာဉ်ကို ပေးဝင်ခြင်ႛူပသြလို ိံိုင်ငံတကာက ဝင်ရောက်ခဵင်တဲႛ ကယ်ဆယ်ရေးအဖြဲႚတေအြတြက် ူပည်ဝင်ခြင်ႛ ဗီဇာတေလြည်း မုကာခင်ထုတ်ပေးလိမ်ႛလိုႛ သူယုံုကည်ေုကာင်း မင်္စတာဘန်ကီမြန်းက ေူပာုကားခဲႛပၝတယ်။

သူဟာ မေလ ၂၁ရက် ဗုဒ္ခဟူးနေႛညမြာ ဗန်ကောက်္ဘမိြႚကို ရောက်ရြိမြာူဖစ်္ဘပီး ဗန်ကောက်ကနေ ူမန်မာိံိုင်ငံကို ဆက်လက် ထြက်ခြာမြာူဖစ်ပၝတယ်။

ူမန်မာိံိုင်ငံအတြင်း ၂ ရက်တာုကာမယ်ႛ ခရီးစဉ်မြာ မေလ ၂၂ရက် ုကာသပတေးမနက်မြာ ူမန်မာိံိုင်ငံရဲ့ မုန်တိုင်းသင်ႛရာ ဧရာဝတီူမစ်ဝကဋ္ဋန်းပေၞဒေသကို သြားရောက် ုကည့်႟မြြာူဖစ်္ဘပီး ူမန်မာစစ်အစိုးရခေၝင်းဆောင်တြေ၊ ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းတြေ၊ ကယ်ဆယ်ရေးနဲႛ အထောက်အပံႛ ဝန်ထမ်းတေကြို တြေႚဆုံမြာူဖစ်ပၝတယ်။

ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟နြဲႛ စစ်အစိုးရ ထိပ်တန်းအရာရြိတေနြဲႛလည်း တြေႚဆုံဖိုႛ မြေဵာ်လင်ႛပၝတယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။

ိံိုင်ငံတကာ ကယ်ဆယ်ထောက်ပံႛရေးအဖြဲႚတြေ၊ ဝန်ထမ်းတေကြို�ူမန်မာိံိုင်ငံအတြင်း ဝင်ခြင်ႛပေးဖိုႛ ကိင်္စနဲႛပတ်သက်္ဘပီး မင်္စတာဘန်ကီမြန်းဟာ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီးသန်းေ႟ဆြီကို စကားေူပာဖိုႛဆက်သြယ်တာ၊ စာအတန်တန်ရေးတာတေကြို ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီးသန်းေ႟ကြ လက်ခူံပန်ုကားူခင်း မရြိခဲႛပၝဘူး။

ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ကဵင်းပမယ်ႛ လူထုဆ္ဋိံခံယူပြဲ ူပလြုပ်မယ်ႛ စနေနေႛမတိုင်ခင် မေလ ၂၃ရက် သောုကာနေႛညမြာတောႛ မင်္စတာဘန်ကီမြန်းဟာ ထိုင်းိံိုင်ငံ ဗန်ကောက်္ဘမိြႚကို သြားရောက်မြာူဖစ်ပၝတယ်။

ဗန်ကောက်မြာ ထိုင်းဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ်နဲႛ ထိုင်းိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီးတိုႛနဲႛ တြေႚဆုံကာ ူမန်မာိံိုင်ငံအတြင်း ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတေနြဲႛပတ်သက်္ဘပီး ဆြေးေိံြးုကမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

မေလ ၂၅ရက် တနဂဿေိံြနေႛမြာတောႛ ူမန်မာိံိုင်ငံကို ူပန်လ္ဘာပီး ရန်ကုန်မြာူပလြုပ်မယ်ႛ ူမန်မာိံိုင်ငံအတြင်း ူပန်လည် ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတေအြတြက် လိုအပ်မယ်ႛ ဘ္ပာရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂနဲႛ အာဆီယံအဖြဲႚတိုႛရဲ့ ပူပေၝင်းမအြစည်းအဝေးမြာ တြဲဖက်ဥက္ကှူအူဖစ် ဆောင်႟ြက်မြာူဖစ်ပၝတယ်။

၂၀၀၄ ခိုံြစ်ကတိုက်ခတ်ခဲႛတဲႛ ဆုနာမိတုန်းကထက် ူမန်မာိံိုင်ငံက ပိုမိုဆိုး႟ြားထိခိုက်ခဲႛရတဲႛအတြက် စီးပြားရေးမြာလည်း အဆပေၝင်းမဵားစြာနဲႛ အခဵိန်တော်တော်မဵားမဵား ကဵဆင်းထိခိုက်လိမ်ႛမယ်လိုႛ သတိပေးခဲႛပၝတယ်။

ူမန်မာႛသမိုင်းမြာ တခၝမမြုကံစြဖူး ူဖစ်ပေၞခဲႛတဲႛ အခုလိုဆိုး႟ြားလတြဲႛအူဖစ်ကို ုကံြတြေႚခံစားနေရတဲႛ ူမန်မာူပည်သူူပည်သားတေနြဲႛ အစိုးရအတြက် က႟ုဏာသက်မကြို အရင်ဖော်ူပခဵင်ပၝတယ်။ ဒီအူပင် သူကိုယ်တိုင် အောက်ေူခထိ သြားရောက်ုကည့်႟မြြာပၝလိုႛ မင်္စတာဘန်ကီမြန်းက သတင်းထောက်တေကြို ေူပာပၝတယ်။

အာဆီယံအဖြဲႚနဲႛ ကုလသမဂ္ဂတိုႛုကားမြာ ူမန်မာိံိုင်ငံအတြက် လူသားခဵင်းစာနာမဆြိုင်ရာ အထောက်အကူလုပ်ငန်းတေကြို ပူးပေၝင်းလုပ်ဆောင်ဖိုႛ ညၟိံိြြင်းရေးမြြးတဦးကို တာဝန်ပေး လုပ်ဆောင်စေမြာ ူဖစ်္ဘပီး၊ ူမန်မာိံိုင်ငံသိူံိုင်ငံသားတေအြတြက် အစြမ်းကုန် သူတတိံိုင်သလောက် လုပ်ပေးမြာူဖစ်တယ်လိုႛလည်း ေူပာသြားပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့